Santiye.TV - İnşaat Videoları

40 Onemli Hadis-i Serif (Yazili Ve Sesli) - MAliDA

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Ahmet Muhammed Mustafa (s.a.v) Mucizileri Sesli Kitap - Dinleyerek İslamiyeti ve Peygamberleri Öğrenelim https://www.facebook.com/islamiyetiogren Bilgisayara yüklemek isteyenler için indirme adresi : http://www.seslikuran.com/
Views: 42356
134 ratings
Time: 01:40:04 More in Education

O'nu seven, O'na benzemek ister. O'na benzeyeni, Allah sever. Hazırlayan : Gökhan AY 2013 / OCAK www.gokhanay.com
Views: 19538
75 ratings
Time: 13:20 More in Film & Animation

Hz.Muhammed (Salat ve Selam O'na Ve Ailesine Ve Ashabına Olsun) ile iblisin yalnızca doğruyu söylediği ve insanı nasıl kandırdığına dair konuşma.. Hilelerini anlatıyor... Muhakkak dinleyiniz,dinlettiriniz rehber edininiz. Kuranı hergün tertil ile okuyunuz.. Selamlar...
Views: 1102169
3448 ratings
Time: 42:36 More in Education

Çok güzel sözler Sefa Çıkmaz
Views: 87775
243 ratings
Time: 11:14 More in Nonprofits & Activism

Views: 157505
236 ratings
Time: 06:42 More in Film & Animation

Views: 34240
152 ratings
Time: 07:15 More in People & Blogs

http://www.laedri.com
From: Laedricom
Views: 95241
130 ratings
Time: 09:06 More in Music

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym Manası: Allahım! Kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatla destek olan mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammede Onun aline ve ashabına Onun yüce kadrü kıymetince salat eyle selam eyle ve Onu mübarek kıl. Fazileti ve sırları: Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllaha sorar. Cevaben: Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır. buyurmuşlardır. Hikmeti: 1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur. 2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır. 3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz(s.a.v.) ile görüşür. 4. Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed el Bekri (k.s.) Hz. ne ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah (s.a.v) in mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez. 5. Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kuranı kerimin hatmine denktir. 6. Bu salavata kırk gün devam edene Allahü Teala bütün günahlardan tevbe nasib eder. 7. Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s.a.v) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rekat namazın ardından okunmalı,Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi,ikinci rekatında üç kere zelzele süresi,üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi,dördüncü rekatındada üçer kere muavvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) kıraat edilmelidir. 8. Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz. demiştir ki:ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allahın huzurunda beni yakalasın. Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hz. inden sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir. Diyebilmiş ikinci zattır.Bir kere kendisi Resulullahın (s.a.v) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s.a.v) ona :Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın diye hitab etmiştir. Şarani,Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh etmişlerdir. ( es-Savi, el-Esrarur-Rabbaniyye,sh :45 ;Yusuf-u Nebhani, Efdalüs Salevat, Salat no : 50, sh:89-96 ) (SALAVAT-I ŞERİFE ) 9. Ayrıca bu salavat hakkında yine 120,000 salavatı şerife gücünde olduğu mana aleminde peygamberimiz s.a.v tarafından bildirilmiştir. [BU SALAVATI OKUYUP OKUTAN VESILE OLAN HERKESTEN ALLAHU TEALA RAZI OLSUN, O KISIYI VE AILESINI CENNETINE KOYSUN. SON NEFESTE "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" DEMEYI O KISIYE VE OKUTTUGU KISILERE NASIB EYLESIN. AMIN] Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Fesad-ı ümmetim zamanında kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı vardır"(Et-terğib vet-terhibc:1 s:80). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mükâşefetü'l-Kulûb Mukasefetul Kulub Kalplerin Kesfi Imam gazali Dini anlatim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bölüm Bolum 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Bölüm Bolum 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Bölüm Bolum 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Bölüm Bolum 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Bölüm Bolum 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Bölüm Bolum 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Bölüm Bolum 95. 96. 97. 98. 99. 100. Bölüm Bolum 101. 102. 103. 104. 105. Bölüm Bolum 106. 107. 108. 109. 110. 111. Bölüm Bolum
Views: 561696
1049 ratings
Time: 12:51 More in Education

Bu hadis ihbar-ı gaybî nevinden bir mucizedir. Beyaz Saray Yok Edilecek ! (Amerikanın korktuğu Hadis)
Views: 304632
455 ratings
Time: 05:41 More in News & Politics

From: sxcap ibn
Views: 70964
178 ratings
Time: 22:17 More in Education

Video'da işlenen konuyu aşağıdaki linkten de okuyabilirsiniz: http://www.kurandakidin.com/2011/10/4-hadislerin-sunnetin-incelenmesi-2/ http://www.youtube.com/user/kuranarastirmagrubu/videos http://www.facebook.com/kuranarastirmalarigrubu https://twitter.com/KuranArastirma http://www.kurandakidin.net/ http://www.diniyazilar.com/ http://www.mucizeler.com/ Kuran Araştırmaları Grubu Video İslami Video - Dini Video Kuran gerçeği, Kuran Gerçekleri, İslam gerçeği, İslam gerçekleri, İslamiyeti beğenmeyenlere cevaplar, Yobazlara cevaplar, Dincilere cevaplar, Kuran'daki hayat, Kuran'daki İslam, Kuran'daki din, Sahte din, Gerçek din, Din gerçeği, En güzel tefsir, En güzel dini kitaplar, Kuran Müslümanı, Kuran'a dayalı İslam, İslamiyet nasıl anlaşılmalı? En güzel dini yorum, kurandaki din, En anlaşılır dini yorum, Kuran ayetleri, Kuran sureleri, Hergün yapılması gereken ibadetler, Gerçek İslam, İslam dininin kolaylığı, İslam dini kolay mı?, İslam dininin zorlukları, Kuran saçmalıkları yalanı, Peygamberimizin hayatından örnekler, Hz.Muhammed Hadisleri,Şüpheli Hadisler, En beğenilen hadis, En bilinen hadisler, Hadislerin dinimizdeki yeri, Hadislerin önemi, Hadislerin sayısı, Hadislerdeki saçmalıklar, Hadislerdeki mantıksızlıklar, Uydurma hadisler, Konulara göre hadisler, En doğru hadis kitabı, Hadis yazarları, Hadis ilmi, Müslim, İbni Hanbel, Hadislerdeki yanlışlar, Hadis kitapları, Hadis eleştirisi, Hadislerin dindeki yeri, Peygamber hadis yazımını yasakladı mı?, Hadislerin dine verdiği zarar, Hadis nakli, Hadis nakil zinciri, Eshabı Nuzul Hadisler, Şeytan hadisleri, Kuran ve hadis, Hadisle alakalı ayet, Doğru hadisler, Hadis Kuran Çelişkileri, Hadis Mantık Çelişkileri, Hadis Hadis Çelişkiler, Kadınlar Hakkında Hadisler, İslam'ın Kadına Bakış Açısı, Peygamber Hadis Yazımını Yasakladı mı? Geçerliliğini Yitirmiş Hadisler, İptal olan Hadisler, 4 Dört Halifenin Hadislere Karşı Tavrı, Hadisleri Kimler Yazdı? Halifeler Hadis Yazdırdı mı? Hz.Ömer Hadis, Hz.Ali Hadis, Ebu Hureyne, İsrailiyat, Mesihhiyat, Peygamber Sözleri, Hadisler dinin kaynağı olur mu?, İslamiyet'teki Uydurmalar, İslamiyet'teki Hurafeler, Müslüman Gerçeği, Hadis-i Şerif, Hadis-i Şerifler, Hadis-i Şerif Gerçeği, Uydurma Hadis-i Şerif, Sahte Hadis-i Şerif, En Güzel Hadis-i Şerif, Hadis-i Şerif Gerçekleri, Hadis-i Şerif İlmi, Hadis-i Şerif Nakli, Gerçek Hadis-i Şerif, Yalan Hadis-i Şerif, Sahih Hadis-i Şerif, Hz.Muhammed (sav), Hz.Muhammed (sav) gerçeği, Hz.Muhammed'e (sav) atılan iftiralar, Hz.Muhammed ve Hadis, Hz.Muhammed ve Kuran, Peygamberimize atılan iftiralar, Peygamberimizin En Güzel Sözü, Peygamberimizin En Güzel Hadisi, Peygamberimizin ahlakı, Peygamberimizin davranışları, Peygamberimizi örnek almak, Peygamberimizi nasıl örnek alabilirim? Bilinmeyen Hadis-i Şerifler, Gizli Tutulan Hadis-i Şerifler, Saklanan Hadis-i Şerifler, Kimler Hadis Uydurdu? Hadis Nedir?, Hadis Oku, Hadis arama, Hadis ansiklopedisi, Hadis alimleri, Hadis arşivi, Hadis zinciri, Hadis Zekat, Hadis Zina, Hadis Sözleri, Hadis Sitesi, Hadis Sohbetleri, Hadis Sorgulama, Hadis Evlilik, Hadis Ezberleme, Hadis Ezberlemenin Fazileti, Hadis Dinle, Hadis Dersleri, Hadis Deryası, Hadis Diyanet, Hadis Cuma, Hadis Camii, Hadis rivayet eden sahabeler, Hadis Bul, Hadis Günlüğü, Hadis Güzel Sözler, Hadis Güzel Ahlak, Hadis Göbek, Hadis Tarihi, Hadis Terimleri, Hadis Neye Denir?, Hadis Halkaları, Hadis Hafızlığı, Hadis Hafızı, Hadis Yarışması, Hadis Yayınları, Hadis Yazarları, Hadis Yüksek Lisans, Hadis Usulü, Hadis Uydurmak, Hadis Mesajları, Hadis Metinleri, Hadis Motoru, Hadis Örnekleri, Hadis Öğren, Hadis Öğrenmek, Hadis Öfke, Hadis külliyat, Hadis kaynakları, Hadis ıstılahları, Hadis ırkçılık, Hadis ıstılahları sözlüğü, Hadis literatürü, Hadis listesi, Hadis çeşitleri, Hadis çalışmak, Hadis çeşitleri ve tanımları, Hadis şerhleri, Hadis programı, Hadis ilmi, Bilinmeyen Hadis-i Şerifler, Gizli Tutulan Hadis-i Şerifler, Saklanan Hadis-i Şerifler, Sahihi Buhari, Ebu Davut, Muhammed Gazali, Kurtubi, Müslim, Suyuti, Lealil Masnua, Muttaki, İbni Asakir, Sünen-i Tırmizi, İbn Abdülberr, Ebu Reyye
Views: 8813
35 ratings
Time: 52:08 More in Education

From: G.A NUR
Views: 78005
187 ratings
Time: 24:10 More in People & Blogs

Views: 74049
295 ratings
Time: 16:37 More in People & Blogs

12.Imam Mehdi (a.s) kimdir?
Views: 175157
390 ratings
Time: 30:45 More in Howto & Style

Hz. İsa(a.s) Hz. Muhammed(s.a.v) den haber vermişmidir. İncil Hz. İsa öldükten ne kadar sonra yazılmıştır. İncil Hz Muhammedi müjdeliyormu İncilde peygamberimiz hangi isimde geçiyor. Tevratta Hz. Muhammed'i müjdeliyormu. Mektubat 19. Mektuptan ders. Bu alemin reisi geliyor ne demektir. Yuhanna İncilinde Hz. Muhammede bakan müjde nedir. İslamiyet dünyaya hakim olup Hristiyanlık azalacakmı. Konuşmacı: Fatih Yağcı Facebook adresimizde daha birçok video: ╚►https://www.facebook.com/SozlerKoskuizmir Sözler Köşkü Fatih Yağcı Sohbetleri İçin: http://www.santiye.tv/play/Yg_RZTG-IRs/Yahudi_Ve_Hristiyanlarin_Cevap_Veremedigi_Enfes_Bir_Konusma__Dost_TV.html"font-size: 11px; line-height: 1.4em; padding-left: 20px; padding-top: 1px;" width="146" valign="top">
Views: 361676
1525 ratings
Time: 16:29 More in Education

Muthis bIr Kisa film
From: mheksvl
Views: 1160870
1675 ratings
Time: 05:50 More in News & Politics

Bu Kutsal Eseri Tüm Müslüman Alemine Hediye Ediyorum....
Views: 327528
690 ratings
Time: 13:27 More in Film & Animation

Sabah Namazına Nasıl Kalkılır'ın Üçünc Bölümü Eser Cemil Tokpınar Seslendiren Seyfullah Kartal http://namazladirilis.com/
From: oz demir
Views: 177886
273 ratings
Time: 05:38 More in Travel & Events

Efendimizin Dilinden Gencler
From: Karayeles
Views: 263210
400 ratings
Time: 04:30 More in Film & Animation

Views: 32100
43 ratings
Time: 10:07 More in Education

http://www.huzur.de.tl Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin Hadisleri.
From: kodex57
Views: 269698
470 ratings
Time: 05:46 More in People & Blogs

From: RicoBey35
Views: 492125
1493 ratings
Time: 14:32 More in Music

Sesli (mp3) Sohbet-80
Views: 161644
301 ratings
Time: 36:04 More in Education

www.yolyordam.com
Views: 63226
63 ratings
Time: 09:05 More in Film & Animation

Hz.Mevlana´dan güzel bir hikaye, bir sakat cocuk ve satici arasindaki ayakkabi indirimi....
From: imanstyle
Views: 402939
340 ratings
Time: 04:45 More in Music