Santiye.TV - İnşaat Videoları

40 Onemli Hadis-i Serif (Yazili Ve Sesli) - MAliDA

Hz.Muhammed (Salat ve Selam O'na Ve Ailesine Ve Ashabına Olsun) ile iblisin yalnızca doğruyu söylediği ve insanı nasıl kandırdığına dair konuşma.. Hilelerini anlatıyor... Muhakkak dinleyiniz,dinlettiriniz rehber edininiz. Kuranı hergün tertil ile okuyunuz.. Selamlar...
Views: 1126228
3552 ratings
Time: 42:36 More in Education

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Ahmet Muhammed Mustafa (s.a.v) Mucizileri Sesli Kitap - Dinleyerek İslamiyeti ve Peygamberleri Öğrenelim https://www.facebook.com/islamiyetiogren Bilgisayara yüklemek isteyenler için indirme adresi : http://www.seslikuran.com/
Views: 42890
140 ratings
Time: 01:40:04 More in Education

O'nu seven, O'na benzemek ister. O'na benzeyeni, Allah sever. Hazırlayan : Gökhan AY 2013 / OCAK www.gokhanay.com
Views: 20308
75 ratings
Time: 13:20 More in Film & Animation

Çok güzel sözler Sefa Çıkmaz
Views: 90621
254 ratings
Time: 11:14 More in Nonprofits & Activism

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym Manası: Allahım! Kapalılıkları açan geçmişe son veren hakka hakikatla destek olan mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammede Onun aline ve ashabına Onun yüce kadrü kıymetince salat eyle selam eyle ve Onu mübarek kıl. Fazileti ve sırları: Yüzyirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllaha sorar. Cevaben: Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır.Günahları da bağışlanır. buyurmuşlardır. Hikmeti: 1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur. 2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır. 3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz(s.a.v.) ile görüşür. 4. Geçmiş zamanda zamanın Kutbu Muhammed el Bekri (k.s.) Hz. ne ait olan bu salavat öyle büyük bir salavattır ki Resulullah (s.a.v) in mana alemindeki beyanı ile ömründe bir defa dahi bu salavatı okuyan kişi cehenneme girmez. 5. Mağrib sadatından bazısının nakline göre bu salat Allahü Teala tarafından bir sahife ile Muhammed el-Bekri Hazretlerine indirilmiştir. Bu salavatın bir defa okunması altı kere Kuranı kerimin hatmine denktir. 6. Bu salavata kırk gün devam edene Allahü Teala bütün günahlardan tevbe nasib eder. 7. Her kim bu salavatı Perşembe veya Cuma veya pazartesi gecesi bin defa okursa Resulullah (s.a.v) efendimiz ile uyanık halde buluşur. Ancak bu dört rekat namazın ardından okunmalı,Bu namazın birinci rekatında üç kere kadir süresi,ikinci rekatında üç kere zelzele süresi,üçüncü rekatında üç kere Kafirun süresi,dördüncü rekatındada üçer kere muavvizeteyn (Felak ve Nas süreleri) kıraat edilmelidir. 8. Bu salavatın sahibi olan büyük kutub Muhammed el-Bekri Hz. demiştir ki:ömründe bir kere bu salavatı okuyan cehenneme girerse Allahın huzurunda beni yakalasın. Yukarıdaki sözün sahibi olan zat Abdülkadir Geylani Hz. inden sonra benim bu ayağım doğuda ve batıda bulunan bütün velilerin boynu üzerindedir. Diyebilmiş ikinci zattır.Bir kere kendisi Resulullahın (s.a.v) kabrini ziyaret ederken Resulullah (s.a.v) ona :Allah seni ve zürriyyetini mübarek kılsın diye hitab etmiştir. Şarani,Şihab ve Münavi gibi bir çok alim bu zatı en mübalağalı ifadelerle medh etmişlerdir. ( es-Savi, el-Esrarur-Rabbaniyye,sh :45 ;Yusuf-u Nebhani, Efdalüs Salevat, Salat no : 50, sh:89-96 ) (SALAVAT-I ŞERİFE ) 9. Ayrıca bu salavat hakkında yine 120,000 salavatı şerife gücünde olduğu mana aleminde peygamberimiz s.a.v tarafından bildirilmiştir. [BU SALAVATI OKUYUP OKUTAN VESILE OLAN HERKESTEN ALLAHU TEALA RAZI OLSUN, O KISIYI VE AILESINI CENNETINE KOYSUN. SON NEFESTE "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü" DEMEYI O KISIYE VE OKUTTUGU KISILERE NASIB EYLESIN. AMIN] Peygamber efendimiz bir hadis-i şeriflerinde "Fesad-ı ümmetim zamanında kim sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı vardır"(Et-terğib vet-terhibc:1 s:80). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mükâşefetü'l-Kulûb Mukasefetul Kulub Kalplerin Kesfi Imam gazali Dini anlatim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bölüm Bolum 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Bölüm Bolum 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Bölüm Bolum 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Bölüm Bolum 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Bölüm Bolum 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Bölüm Bolum 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Bölüm Bolum 95. 96. 97. 98. 99. 100. Bölüm Bolum 101. 102. 103. 104. 105. Bölüm Bolum 106. 107. 108. 109. 110. 111. Bölüm Bolum
Views: 566418
1062 ratings
Time: 12:51 More in Education

Views: 34941
153 ratings
Time: 07:15 More in People & Blogs

Bu hadis ihbar-ı gaybî nevinden bir mucizedir. Beyaz Saray Yok Edilecek ! (Amerikanın korktuğu Hadis)
Views: 316123
468 ratings
Time: 05:41 More in News & Politics

http://www.laedri.com
From: Laedricom
Views: 95774
132 ratings
Time: 09:06 More in Music

Views: 157998
238 ratings
Time: 06:42 More in Film & Animation

From: G.A NUR
Views: 78994
189 ratings
Time: 24:10 More in People & Blogs

Video'da işlenen konuyu aşağıdaki linkten de okuyabilirsiniz: http://www.kurandakidin.com/2011/10/4-hadislerin-sunnetin-incelenmesi-2/ http://www.youtube.com/user/kuranarastirmagrubu/videos http://www.facebook.com/kuranarastirmalarigrubu https://twitter.com/KuranArastirma http://www.kurandakidin.net/ http://www.diniyazilar.com/ http://www.mucizeler.com/ Kuran Araştırmaları Grubu Video İslami Video - Dini Video Kuran gerçeği, Kuran Gerçekleri, İslam gerçeği, İslam gerçekleri, İslamiyeti beğenmeyenlere cevaplar, Yobazlara cevaplar, Dincilere cevaplar, Kuran'daki hayat, Kuran'daki İslam, Kuran'daki din, Sahte din, Gerçek din, Din gerçeği, En güzel tefsir, En güzel dini kitaplar, Kuran Müslümanı, Kuran'a dayalı İslam, İslamiyet nasıl anlaşılmalı? En güzel dini yorum, kurandaki din, En anlaşılır dini yorum, Kuran ayetleri, Kuran sureleri, Hergün yapılması gereken ibadetler, Gerçek İslam, İslam dininin kolaylığı, İslam dini kolay mı?, İslam dininin zorlukları, Kuran saçmalıkları yalanı, Peygamberimizin hayatından örnekler, Hz.Muhammed Hadisleri,Şüpheli Hadisler, En beğenilen hadis, En bilinen hadisler, Hadislerin dinimizdeki yeri, Hadislerin önemi, Hadislerin sayısı, Hadislerdeki saçmalıklar, Hadislerdeki mantıksızlıklar, Uydurma hadisler, Konulara göre hadisler, En doğru hadis kitabı, Hadis yazarları, Hadis ilmi, Müslim, İbni Hanbel, Hadislerdeki yanlışlar, Hadis kitapları, Hadis eleştirisi, Hadislerin dindeki yeri, Peygamber hadis yazımını yasakladı mı?, Hadislerin dine verdiği zarar, Hadis nakli, Hadis nakil zinciri, Eshabı Nuzul Hadisler, Şeytan hadisleri, Kuran ve hadis, Hadisle alakalı ayet, Doğru hadisler, Hadis Kuran Çelişkileri, Hadis Mantık Çelişkileri, Hadis Hadis Çelişkiler, Kadınlar Hakkında Hadisler, İslam'ın Kadına Bakış Açısı, Peygamber Hadis Yazımını Yasakladı mı? Geçerliliğini Yitirmiş Hadisler, İptal olan Hadisler, 4 Dört Halifenin Hadislere Karşı Tavrı, Hadisleri Kimler Yazdı? Halifeler Hadis Yazdırdı mı? Hz.Ömer Hadis, Hz.Ali Hadis, Ebu Hureyne, İsrailiyat, Mesihhiyat, Peygamber Sözleri, Hadisler dinin kaynağı olur mu?, İslamiyet'teki Uydurmalar, İslamiyet'teki Hurafeler, Müslüman Gerçeği, Hadis-i Şerif, Hadis-i Şerifler, Hadis-i Şerif Gerçeği, Uydurma Hadis-i Şerif, Sahte Hadis-i Şerif, En Güzel Hadis-i Şerif, Hadis-i Şerif Gerçekleri, Hadis-i Şerif İlmi, Hadis-i Şerif Nakli, Gerçek Hadis-i Şerif, Yalan Hadis-i Şerif, Sahih Hadis-i Şerif, Hz.Muhammed (sav), Hz.Muhammed (sav) gerçeği, Hz.Muhammed'e (sav) atılan iftiralar, Hz.Muhammed ve Hadis, Hz.Muhammed ve Kuran, Peygamberimize atılan iftiralar, Peygamberimizin En Güzel Sözü, Peygamberimizin En Güzel Hadisi, Peygamberimizin ahlakı, Peygamberimizin davranışları, Peygamberimizi örnek almak, Peygamberimizi nasıl örnek alabilirim? Bilinmeyen Hadis-i Şerifler, Gizli Tutulan Hadis-i Şerifler, Saklanan Hadis-i Şerifler, Kimler Hadis Uydurdu? Hadis Nedir?, Hadis Oku, Hadis arama, Hadis ansiklopedisi, Hadis alimleri, Hadis arşivi, Hadis zinciri, Hadis Zekat, Hadis Zina, Hadis Sözleri, Hadis Sitesi, Hadis Sohbetleri, Hadis Sorgulama, Hadis Evlilik, Hadis Ezberleme, Hadis Ezberlemenin Fazileti, Hadis Dinle, Hadis Dersleri, Hadis Deryası, Hadis Diyanet, Hadis Cuma, Hadis Camii, Hadis rivayet eden sahabeler, Hadis Bul, Hadis Günlüğü, Hadis Güzel Sözler, Hadis Güzel Ahlak, Hadis Göbek, Hadis Tarihi, Hadis Terimleri, Hadis Neye Denir?, Hadis Halkaları, Hadis Hafızlığı, Hadis Hafızı, Hadis Yarışması, Hadis Yayınları, Hadis Yazarları, Hadis Yüksek Lisans, Hadis Usulü, Hadis Uydurmak, Hadis Mesajları, Hadis Metinleri, Hadis Motoru, Hadis Örnekleri, Hadis Öğren, Hadis Öğrenmek, Hadis Öfke, Hadis külliyat, Hadis kaynakları, Hadis ıstılahları, Hadis ırkçılık, Hadis ıstılahları sözlüğü, Hadis literatürü, Hadis listesi, Hadis çeşitleri, Hadis çalışmak, Hadis çeşitleri ve tanımları, Hadis şerhleri, Hadis programı, Hadis ilmi, Bilinmeyen Hadis-i Şerifler, Gizli Tutulan Hadis-i Şerifler, Saklanan Hadis-i Şerifler, Sahihi Buhari, Ebu Davut, Muhammed Gazali, Kurtubi, Müslim, Suyuti, Lealil Masnua, Muttaki, İbni Asakir, Sünen-i Tırmizi, İbn Abdülberr, Ebu Reyye
Views: 8844
35 ratings
Time: 52:08 More in Education

Hz. Imam Ali'nin (a.s.) Nehc'ul Belaga'dan Hikmetli Sözleri 01/12 (Ali Polat'in "Ya Ali" adli Kitabindan) Sah Ismail, 7 Ulu Ozanlar, Fuzuli, Sadilli Asireti, Cepki, Halay, AABF, Haak Bir, Dersim, Kürdistan, Tunceli, Gaziantep, Erzincan, Balikesir, Alevi, Alevilik, Pir Sultan Abdal, Cem, Gülbeng, Haci Bektas Veli, Imam Ali, Hz.Ali, Hz. Muhammad, Deyis, Karacaahmet, Imam, Hüseyin, Hz.Hüseyin, Kuran, Insan, Devrim, Hz.Hasan, Türkiye, Semah, Abdal Musa, Elmali, Hinis, Varto, Imranli, Samandag, Kangal, Kocgiri, Zara, Zaza, Sarilar, Kazikili, Sakcagözü, Gazi Mahalesi, Gazi Katliami, Maras Katliami, Dersim Katliami, Kartal, Avcilar, Halife, Ciraglik, Muharrem, Asüre, Asura, Kamber, Veysel, Asik, Bagiye, Akdag, Gümüshane, Kaygusuz Abdal, Sari Saltuk, AAKM, AAIB, Dede, Seyyid, 12 Imam, 14 Masum, Kirklar Cemi, Yeni Bosna, Cem Evi, Cemevi, Kurdistan, Mala Kurda, Atatürk, Kemal Kilicdaroglu, Muharrem Ince, Ghandi Kemal, Lolan, Zozan, Baba Mansur, Kureys, Karsan, Hormek, Haydariler, Haydariyan, Tahtaci, Nacarlar, Kureyşan, Hür Sehit, 4 Kapi 40 Makam, Yukari Bayir, Düztepe, Yörük, Felah, Medet, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Muş, Diyarbakır, Mardin, Koçgiri , İmranlı, Divriği, Hafik, Kangal, Sarız, Kurmanci, Zazaki, Hayber Kalesi, Develi, Tufanbeyli, Göksün, Refahiye, Kemah, Kahta, Pötürge, Darende, Hekimhan, Rojiya Muxarem, Hızır, Royê Xızır, Nevruz, Heftmal-Hawtmal, Gağant, Kalê Gağanê, Koçgiri İsyanı, Rojbas, Xelîlan, Cayirli, Üzümlü, Tercan, Mercan, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Ya Ali, Aksaray, Gelin Canlar bir olalim, Yetmis iki millet, Eline, beline, diline sahip ol, Her ne arar isen kendinde ara, Benim Kabem insandir, Okunacak en büyük kitap insandir, Ilimden gidilmeyen yolun sonu karanliktir, Hüsniye, Hak
Views: 76483
138 ratings
Time: 05:10 More in Education

From: RicoBey35
Views: 496259
1505 ratings
Time: 14:32 More in Music

Sabah Namazına Nasıl Kalkılır'ın Üçünc Bölümü Eser Cemil Tokpınar Seslendiren Seyfullah Kartal http://namazladirilis.com/
From: oz demir
Views: 178461
278 ratings
Time: 05:38 More in Travel & Events

Bu Kutsal Eseri Tüm Müslüman Alemine Hediye Ediyorum....
Views: 328808
695 ratings
Time: 13:27 More in Film & Animation

Views: 790355
732 ratings
Time: 02:20 More in Autos & Vehicles

Efendimizin Dilinden Gencler
From: Karayeles
Views: 264022
402 ratings
Time: 04:30 More in Film & Animation

http://www.huzur.de.tl Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin Hadisleri.
From: kodex57
Views: 271269
481 ratings
Time: 05:46 More in People & Blogs

TÜRKÇE DUBLAJINI BURADAN İZLEYİN http://www.santiye.tv/play/qgn-6kKOwXk/HZ_MUHAMMED_Sav_1400_YIL_SONRA_ORTAYA_CIKAN_MUCIZESI_.html"font-size: 11px; line-height: 1.4em; padding-left: 20px; padding-top: 1px;" width="146" valign="top">
Views: 344808
359 ratings
Time: 10:16 More in Science & Technology

Views: 75628
310 ratings
Time: 16:37 More in People & Blogs

Sesli (mp3) Sohbet-80
Views: 165270
310 ratings
Time: 36:04 More in Education

Hazreti Ali`den öz deyişler. Benim soyumdan gelenler değil, benim izimden gidenler bendendir. (Hz. Ali) Aç kalmak alçalmaktan iyidir. (Hz. Ali) Hazreti Ali kimdir? ALI = Allahin aslanidir, ilmin kapisidir, topragin ogludur, ilk Müslüman olan kisidir, tüm müminlerin velisidir, en yigit ve en kahraman savascidir, Zülfikarin sahibidir, Peygamberin damadi, musahibi ve amcasinin ogludur, Peygamberin koruyucusudur ve onu ölümden kurtaran kisidir, Islamiyetin ayakta kalmasini saglayan kisidir, Kurani Kerimi yazandir, 12 imamlarin basidir, Ehli Beytin ikincisidir, Fransa insan haklari mahkemesinde 24 tane maddenin sahibidir Ali evvel Ali ahirdir, yani Ali ilk ve son yaratilan ruhdur Ali Alevilerin rehberidir.... adi bile üstünde Alevi = Ali evi....vs. Hz. Ali´nin kim oldugunu yüz bin kitap bile anlatamaz....
Views: 641644
1254 ratings
Time: 08:08 More in Music

www.yolyordam.com
Views: 63491
63 ratings
Time: 09:05 More in Film & Animation

ИСЛАМ В АБХАЗИИ: http://www.abkhazia-islam.ru
Views: 64415
456 ratings
Time: 26:41 More in Education

From: torun25
Views: 55137
44 ratings
Time: 02:04 More in Comedy