Santiye.TV - İnşaat Videoları

Ingilizce Ogreniyorum[2] - Alphabet | Alfabe

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (am, is, are) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I am (Ben) He is (O - Erkek) She is (O - Bayan) It is (O - Cansız var. - Hayvan) You are (Sen veya Siz) We are (Biz) They are (Onlar) Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) * Tüm zamanlar için geçerlidir I am a doctor "Ben bir doktorum" He is young "O (erkek) gençtir" She is beautiful "O (bayan) güzeldir" It is heavy "O (cansız-hayvan) ağırdır" You are my friends "Siz benim arkadaşlarımsınız" We are students "Biz öğrenciyiz" They are soldiers "Onlar askerdirler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. I am not a doctor "Ben bir doktor değilim" He is not young "O (erkek) genç değildir" She is not beautiful "O (bayan) güzel değildir" It is not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildir" You are not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We are not students "Biz öğrenci değiliz" They are not soldiers "Onlar asker değildirler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. Am I a doctor? "Ben bir doktor muyum?" Yes, you are "Evet", No, you are not (Hayır) Is he young? "O (erkek) genç midir?" Yes, he is "Evet", No, he is not (Hayır) Is she beautiful? "O (bayan) güzel midir?" Yes, she is "Evet", No, she is not (Hayır) Is it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıdır?" Yes, it is "Evet", No, it is not (Hayır) Are you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mısınız?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are we students? "Biz öğrenci miyiz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are they soldiers? "Onlar asker midirler?" Yes, they are "Evet", No, they are not (Hayır) * is not (isn't), are not (aren't) şeklinde de yazılabilir. 2- Fiil Cümlesi (Do, Does) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Do fiilin yalın halini, DOES ise fiilin -es takısı almış halini gösterir. * Zaten DO ya -es takısını eklediğimizde DOES olur. Özne Fiil I do He does She does It does You do We do They do Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) I play football "Ben futbol oynarım" He watches TV "O (erkek) TV izler" She wants candy "O (bayan) şekerleme ister" It likes jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sever" You build homes "Siz ev inşa edersiniz" We go to school "Biz okula gideriz" They stay at home "Onlar evde kalırlar" * Her fiil aynı şekilde -es veya -s takısı almaz. Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Do/Does + not + Object * Do not veya Does not kullanılır. I do not play football "Ben futbol oynamam" He does not watch TV "O (erkek) TV izlemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. She does not want candy "O (bayan) şekerleme istemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. It does not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. You do not build homes "Siz ev inşa etmezsiniz" We do not go to school "Biz okula gitmeyiz" They do not stay at home "Onlar evde kalmazlar" * does not (doesn't) şeklinde, do not ise (don't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Do/Does + Subject + Verb+ Object Do I play football? "Ben futbol oynar mıyım?" Does he watch TV? "O (erkek) TV izler mi?" Does she want candy? "O (bayan) şekerleme ister mi?" Does it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sever mi?" Do you build homes? "Siz ev inşa eder misiniz?" Do we go to school? "Biz okula gider miyiz?" Do they stay at home? "Onlar evde kalırlar mı?"
Views: 86256
216 ratings
Time: 32:17 More in Education

Views: 1587518
4483 ratings
Time: 59:04 More in News & Politics

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (was, were) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I was He was She was It was You were We were They were Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Yardımcı Fiil + Nesne) I was a doctor "Ben bir doktordum" He was young "O (erkek) gençti" She was beautiful "O (bayan) güzeldi" It was heavy "O (cansız-hayvan) ağırdı" You were my friends "Siz benim arkadaşlarımdınız" We were students "Biz öğrenciydik" They were soldiers "Onlar askerdiler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object I was not a doctor "Ben bir doktor değildim" He was not young "O (erkek) genç değildi" She was not beautiful "O (bayan) güzel değildi" It was not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildi" You were not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We were not students "Biz öğrenci değildik" They were not soldiers "Onlar asker değildiler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object Was I a doctor? "Ben bir doktor muydum?" Yes, you were "Evet", No, you were not (Hayır) Was he young? "O (erkek) genç miydi?" Yes, he was "Evet", No, he was not (Hayır) Was she beautiful? "O (bayan) güzel miydi?" Yes, she was "Evet", No, she was not (Hayır) Was it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıydı?" Yes, it was "Evet", No, it was not (Hayır) Were you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mıydınız?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were we students? "Biz öğrenci miydik?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were they soldiers? "Onlar asker miydiler?" Yes, they were "Evet", No, they were not (Hayır) 2- Fiil Cümlesi (Did, V2) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Geçmiş zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. Bazı fiiler -ed eki alırlar. Bazıları ise bu kurala uymazlar. Özne Fiil I V2 He V2 She V2 It V2 You V2 We V2 They V2 Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object I played football "Ben futbol oynadım" He watched TV "O (erkek) TV izledi" She wanted candy "O (bayan) şekerleme istedi" It liked jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi" You built homes "Siz ev inşa ettiniz" We went to school "Biz okula gittik" They stayed at home "Onlar evde kaldılar" * Her fiil aynı şekilde -ed . Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Did + not + Object I did not play football "Ben futbol oynamadım" He did not watch TV "O (erkek) TV izlemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. She did not want candy "O (bayan) şekerleme istemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. It did not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. You did not build homes "Siz ev inşa etmediniz" We did not go to school "Biz okula gitmedik" They did not stay at home "Onlar evde kalmadılar" * did not ise (didn't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Did + Subject + Verb+ Object Did I play football? "Ben futbol oynadım mı?" Did he watch TV? "O (erkek) TV izledi mi?" Did she want candy? "O (bayan) şekerleme istedi mi?" Did it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi mi?" Did you build homes? "Siz ev inşa ettiniz mi?" Did we go to school? "Biz okula gittik mi?" Did they stay at home? "Onlar evde kaldılar mı?"
Views: 60841
148 ratings
Time: 29:14 More in Education

Konusarak Ogren - MEB Videolari - Hello! I'm Winny. (Selamlasma ve tanisma ifadeleri)
Views: 124383
140 ratings
Time: 15:02 More in Education

English for new Americans - Everyday life vocabularies English vocabularies for everyday life conversations
Views: 333006
963 ratings
Time: 01:02:43 More in Entertainment

Hello, Hi ,Hey "Merhaba" * Hello daha yaygındır. Hey aynı zamanda çağırma işlevide görür. What is your name? "Adınız nedir?" My name is İdris. "Adım İdris" What is your last (surname) name? "Soyadınız nedir?" * last US ingilizcesi, surname BRITISH ingilizcesinde kullanılır. My last name is Kızılboğa. "Soyadım Kızılboğa'dır" Where are you from? "Nerelisin?" I am from Bingol. "Bingöllüyüm" What is your nationality? "Hangi milliyet tensin?" I am Turkish. "Türküm" Good morning. "Günaydın" Good night. "İyi akşamlar veya İyi geceler" What is your age? "Yaşınız kaç" How old are you? "Yaşınız kaç" I am 28. "28 yaşındayım" I am 28 years old. "28 yaşındaym" What is your job? "İşiniz ne?" What is your major? "İşiniz ne?" I am a teacher. "Öğretmenim" What is your number? "Numaranız nedir?" What is your phone number? "Telefon numaranız nedir?" My number is 123456.... * Amerikan ingilizcesinde numaralar tek tek rakam olarak söylenir, one two three gibi... What is your address? "Adresiniz nedir?" What is your e-mail? "E-mail adresiniz nedir?" My address is ................. Bingöl. "Adresim ..... Bingöl" My e-mail is ikizilboga@bingol.edu.tr. "E-mailim ikizilboga@bingol.edu.tr dir" See you "Görüşürüz" * Elektronik ortamda see you yerine daha çok C U kullanılır. See you later "Sonra görüşürüz" Have a good day. "İyi günler" Have a good weekend. "İyi hafta sonları" Have a good one. "İyi ...........(akşamlar, hafta sonları)" Thank you "Teşekkürler" Thanks "Teşekkürler" You are welcome "Bir şey değil" SEE YOU Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://youtube.com/ikizilboga http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ............................................................................
Views: 168590
317 ratings
Time: 19:13 More in Education

From: lezzcay
Views: 63248
78 ratings
Time: 01:01:14 More in People & Blogs

trt okul ingilizce dersleri indir, trt okul ingilizce dersleri bölüm 1, trt okul ingilizce videoları indir, trt okul ingilizce, trt okul ingilizce 1. dönem, trt okul ingilizce 1.dönem dersleri
From: Ahmet
Views: 75063
92 ratings
Time: 20:06 More in Education

İngilizce kelimeleri unutmaya son! Hafıza teknikleri ile hazırlanmış "Temel Seviye Kelimelerini Ezberleme Seti -- I" sayesinde 300 İngilizce kelimeyi sadece 12 saatte ezberleyecek ve bir daha asla unutmayacaksınız! İngilizceye yeni başlayanlar için hazırlanmış bu setimizde bakın sizler için neler var: 300 İngilizce kelime, her kelime için hafıza ilişkisi, her kelimeye özel bir animasyon, 900 örnek cümle, kelimenin ve örnek cümlelerin telaffuzu, kelime ve cümleler için interaktif testler ve hepsi için sadece 12 saat!.. Bu set ile İngilizce kelimeleri unutmaya son veriyoruz! Eğitim setlerimizin demolarını inceleyebilirsiniz.
Views: 115226
98 ratings
Time: 14:35 More in Education

Views: 129086
103 ratings
Time: 05:04 More in Education

Sadece 7,5 Saatte 1200 İngilizce Kelime ve Temel Gramer! http://shop.dopinghafiza.com/online-ingilizce.html Yabancı dil öğrenme gerekliliği gerek günümüz iş hayatı gerekse artan sosyal etkileşim sebebiyle neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Bu bağlamda İngilizce, birçok ülkenin resmi dili olarak kullanılmakta ve birçok ülkede de resmi dile ek olarak konuşulmaktadır. Bugün hangi ülkeye gitseniz ya da hangi kuruma iş başvurusunda bulunsanız İngilizce biliyor olmanızın ihtiyaçtan öte, zorunluluk olduğunu görebilirsiniz. Doping Hafıza olarak başlangıç seviyesinden orta seviyeye kadar olan İngilizce kelimeleri ve cümle yapısını (gramer) beynin seveceği, rahatça algılayacağı hale getirdik ve ihtiyacınız olduğunda aralıklarla izlemeniz için online olarak erişime sunduk. Online İngilizce ile İngilizce öğrenmek çok daha kolay!
Views: 305845
238 ratings
Time: 04:55 More in Education

Artık İngilizce kelimeleri unutmaya son! Hafıza teknikleriyle İngilizce kelime ezberinde bir çığır! Tamamen interaktif 6 farklı set ile kelime ezberlemenin ve unutmamanın kolaylığını yaşayın! Detaylı bilgi için: 0216 517 25 26 www.hafizamerkezi.com
Views: 326602
205 ratings
Time: 09:59 More in Education

Views: 434605
1559 ratings
Time: 01:03:14 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html
Views: 11533
27 ratings
Time: 06:07 More in Education

İngilizce kelime öğrenmek için deneyin
Views: 33035
43 ratings
Time: 10:08 More in People & Blogs

Join us: Group: https://fb.com/groups/LearnEnglishInAFunWay/ English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ Games to learn English: http://gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/VideoLearnEnglish Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish
Views: 1335767
4526 ratings
Time: 01:03:14 More in Education

Hafıza teknikleriyle yabancı dil öğrenmek çok kolay! İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca kelime ezberleme teknikleriyle ilgili detaylı bilgi için www.hafizamerkezi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca 0216 517 25 26 nolu telefondan merkezimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz. HAFIZA MERKEZİ
Views: 230241
117 ratings
Time: 09:02 More in Education

5 Günde İngilizce Öğrenmek İstiyorum-İnternetten Bedava İngilizce Öğrenmek istiyorum
From: keloolan
Views: 72839
23 ratings
Time: 01:45 More in Education

İngilizce Kelimeler. İngilizce Kelime Telaffuzları. İngilizce Kelimelerin Türkçe Anlamları. İngilizce video izle. Seyret.
Views: 13945
17 ratings
Time: 14:28 More in People & Blogs

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html .......................................................................... Şimdiki zamanda yardımcı fiillerden sonra gelen fiil -ing eki alır. Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I am Ving He is Ving She is Ving It is Ving You are Ving We are Ving They are Ving Olumlu Cümle: Subject + am/is/are + Vİng + Object I am eating a watermelon "Ben bir karpuz yiyiyorum" He is looking at me "O (erkek) bana bakıyor" She is studying history "O (bayan) tarih çalışıyor" You are talking too much "Çok fazla konuşuyorsunuz" We are fixing the pipe "Boruyu tamir ediyoruz" They are working hard "Onlar çok çalışıyorlar" Olumsuz Cümle: Subject + am/is/are + not + Ving+ Object I am not eating a watermelon "Ben bir karpuz yemiyorum" He is not looking at me "O (erkek) bana bakmıyorr" She is not studying history "O (bayan) tarih çalışmıyor" You are not talking too much "Çok fazla konuşmuyorsunuz" We are not fixing the pipe "Boruyu tamir etmiyoruz" They are not working hard "Onlar çok çalışmıyorlar" Soru Cümlesi: Am/is/are + Subject + Ving + Object Am I eating a watermelon?"Ben bir karpuz mu yiyorum?" Yes, you are "Evet", No, you are not (Hayır) Is he looking at me? "O (erkek) bana mı bakıyor?" Yes, he is "Evet", No, he is not (Hayır) Is she studying history? "O (bayan) tarih mi çalışıyor?" Yes, she is "Evet", No, she is not (Hayır) Are you talking too much? "Siz çok mu konuşuyorsunuz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are we fixing the pipe? "Biz boruyu mu tamir ediyoruz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are they working hard? "Onlar çok mu çalışıyorlar" Yes, they are "Evet", No, they are not (Hayır)
Views: 35201
63 ratings
Time: 12:40 More in Education

Join me as I go to a top language school in London and see what it's like to study English there. I'll show you classes, and talk to students from around the world about their experience. Whether you want to study for the IELTS, prepare for university in an English-speaking country, or just improve your English for personal reasons, studying at a language school is a big decision. See what it's like and decide if it's right for you! Thanks to The London School of English: https://www.youtube.com/user/TheLondonSchool?sub_confirmation=1 http://www.engvid.com/ Hello, folks. So this morning, we've come along to a very good language school in London because we want to have a look at what it's like to be a student in one of these schools. Come, and let's find out. -- Hi, Lee. -- Hi, Ben. -- So our viewers are learning English on the Internet. What would be an advantage of coming to a language school for a time to learn some English? -- I think the key difference is that when you're at a language school, then you are part of a whole experience. If you're learning online, it's great, but it's for an hour or two, and that's it. Whereas if you come to the school, then you have complete immersion in a whole day of English if you like. If you're staying with a host family, you have English experience before you come to school. All day, you're speaking English, and if you take part in our social activities in the evening, then you're carrying on. So it's constantly learning and taking in and processing of new information. -- Sure. So if someone was studying here and staying with a host family, they might share meals with the family. -- Yeah. -- And I guess there are students coming from many different countries. -- Exactly. And of course, then you get this interaction with loads and loads of different students from all over the world, which, again, really challenges you in different ways when you're learning English, I think. -- And do students come here for a couple of weeks? -- Some do. Some students come for a couple of weeks. Some students come for a year. It depends on what that student is looking for, what they need, what their plans are. So it can be either-or. -- And I guess it's very exciting being here in London. You know, we've got a lot of English culture around us. -- Of course. I mean, the history, the art, the literature, the theatre scene is just really advantageous to learning English. It's just an amazing city. So to come and study here is a really good thing, I think. -- Yeah. I mean, I guess the student can learn more the more they put themselves in an English environment, the more they speak. -- Exactly. If you immerse yourself in something completely, then you're going to get more out of it, I think. -- Cool. Well, is it possible to go and have a look at a class this morning? -- Yeah. Absolutely. I think Dan is waiting for you upstairs. -- Great. Thank you very much. -- You're welcome. Let's go upstairs. So let's go and have a quick look now at a general English class and what that looks like in a language school. Okay. Come have a look. -- Hi, there, Dan. -- Hi. -- Hi. We've just come to have a look at your general English class today. -- Hello. -- What exactly are you going to be doing in class today? -- Today, we're looking at the difference between literal and non-literal meanings of nine elements of vocabulary. I was just asking Nir what he thought about the difference between "enough food" and "too much food". So, sorry. -- I think it depends. -- Okay. In this meaning, do you think that it's -- if there is "lots of", is it good or bad? -- Yeah. It's good. -- Good? Would you agree, guys? It's good? -- I think it's bad. -- Okay. Hands up if you think it's good. Nir, you stand alone, my friend. I'm sorry. Hands up if you think it's bad. -- In fact, that's what I looked like last night at about 10:30. But what other words? Fly. That's what I'm looking for, "fly". Read the sentences with your partner. I want you to decide two things. No. 1, which sentence is the literal meaning? Which sentence is the non-literal meaning. No. 2, what do you think the non-literal meaning means in other languages? Okay. Good. So it's a word. You can use it, but it doesn't mean what you think it means here. In this case, you mean "hard", not "hardly".
Views: 36563
238 ratings
Time: 12:59 More in Education

2 Günde ingilizce 1200 kelime ve gramer öğrenmek artık hayal değil.İngilizce dopingini gururla sunar. Online Eğitimler Başladı ! http://shop.dopinghafiza.com/ 28 saatte KPSS'yi Bitirin. 7,5 saatte İngilizce 1200 kelime ve temel grameri bitirin. Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle; 3 Günde LYS Edebiyat 3 Günde LYS Tarih 2 Günde LYS Coğrafya 1 Günde YGS Türkçe 2 Günde YGS Coğrafya 2 Günde YGS Tarih Doping Hafıza fark yaratmaya devam ediyor. Detaylı Bilgi İçin: http://www.dopinghafiza.com 0 212 236 74 41
Views: 134380
88 ratings
Time: 03:07 More in Education

İngilizce Öğretimi
Views: 113300
79 ratings
Time: 07:11 More in People & Blogs

Sorular ve Çözümleri
Views: 6119
30 ratings
Time: 31:34 More in Education

Join us: Group: https://fb.com/groups/LearnEnglishInAFunWay/ English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ Games to learn English: http://gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/VideoLearnEnglish Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish
Views: 1446691
5027 ratings
Time: 29:00 More in Education