Santiye.TV - İnşaat Videoları

Ingilizce Ogreniyorum[2] - Alphabet | Alfabe

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (am, is, are) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I am (Ben) He is (O - Erkek) She is (O - Bayan) It is (O - Cansız var. - Hayvan) You are (Sen veya Siz) We are (Biz) They are (Onlar) Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) * Tüm zamanlar için geçerlidir I am a doctor "Ben bir doktorum" He is young "O (erkek) gençtir" She is beautiful "O (bayan) güzeldir" It is heavy "O (cansız-hayvan) ağırdır" You are my friends "Siz benim arkadaşlarımsınız" We are students "Biz öğrenciyiz" They are soldiers "Onlar askerdirler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. I am not a doctor "Ben bir doktor değilim" He is not young "O (erkek) genç değildir" She is not beautiful "O (bayan) güzel değildir" It is not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildir" You are not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We are not students "Biz öğrenci değiliz" They are not soldiers "Onlar asker değildirler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. Am I a doctor? "Ben bir doktor muyum?" Yes, you are "Evet", No, you are not (Hayır) Is he young? "O (erkek) genç midir?" Yes, he is "Evet", No, he is not (Hayır) Is she beautiful? "O (bayan) güzel midir?" Yes, she is "Evet", No, she is not (Hayır) Is it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıdır?" Yes, it is "Evet", No, it is not (Hayır) Are you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mısınız?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are we students? "Biz öğrenci miyiz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are they soldiers? "Onlar asker midirler?" Yes, they are "Evet", No, they are not (Hayır) * is not (isn't), are not (aren't) şeklinde de yazılabilir. 2- Fiil Cümlesi (Do, Does) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Do fiilin yalın halini, DOES ise fiilin -es takısı almış halini gösterir. * Zaten DO ya -es takısını eklediğimizde DOES olur. Özne Fiil I do He does She does It does You do We do They do Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) I play football "Ben futbol oynarım" He watches TV "O (erkek) TV izler" She wants candy "O (bayan) şekerleme ister" It likes jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sever" You build homes "Siz ev inşa edersiniz" We go to school "Biz okula gideriz" They stay at home "Onlar evde kalırlar" * Her fiil aynı şekilde -es veya -s takısı almaz. Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Do/Does + not + Object * Do not veya Does not kullanılır. I do not play football "Ben futbol oynamam" He does not watch TV "O (erkek) TV izlemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. She does not want candy "O (bayan) şekerleme istemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. It does not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. You do not build homes "Siz ev inşa etmezsiniz" We do not go to school "Biz okula gitmeyiz" They do not stay at home "Onlar evde kalmazlar" * does not (doesn't) şeklinde, do not ise (don't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Do/Does + Subject + Verb+ Object Do I play football? "Ben futbol oynar mıyım?" Does he watch TV? "O (erkek) TV izler mi?" Does she want candy? "O (bayan) şekerleme ister mi?" Does it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sever mi?" Do you build homes? "Siz ev inşa eder misiniz?" Do we go to school? "Biz okula gider miyiz?" Do they stay at home? "Onlar evde kalırlar mı?"
Views: 134254
352 ratings
Time: 32:17 More in Education

Hello, Hi ,Hey "Merhaba" * Hello daha yaygındır. Hey aynı zamanda çağırma işlevide görür. What is your name? "Adınız nedir?" My name is İdris. "Adım İdris" What is your last (surname) name? "Soyadınız nedir?" * last US ingilizcesi, surname BRITISH ingilizcesinde kullanılır. My last name is Kızılboğa. "Soyadım Kızılboğa'dır" Where are you from? "Nerelisin?" I am from Bingol. "Bingöllüyüm" What is your nationality? "Hangi milliyet tensin?" I am Turkish. "Türküm" Good morning. "Günaydın" Good night. "İyi akşamlar veya İyi geceler" What is your age? "Yaşınız kaç" How old are you? "Yaşınız kaç" I am 28. "28 yaşındayım" I am 28 years old. "28 yaşındaym" What is your job? "İşiniz ne?" What is your major? "İşiniz ne?" I am a teacher. "Öğretmenim" What is your number? "Numaranız nedir?" What is your phone number? "Telefon numaranız nedir?" My number is 123456.... * Amerikan ingilizcesinde numaralar tek tek rakam olarak söylenir, one two three gibi... What is your address? "Adresiniz nedir?" What is your e-mail? "E-mail adresiniz nedir?" My address is ................. Bingöl. "Adresim ..... Bingöl" My e-mail is ikizilboga@bingol.edu.tr. "E-mailim ikizilboga@bingol.edu.tr dir" See you "Görüşürüz" * Elektronik ortamda see you yerine daha çok C U kullanılır. See you later "Sonra görüşürüz" Have a good day. "İyi günler" Have a good weekend. "İyi hafta sonları" Have a good one. "İyi ...........(akşamlar, hafta sonları)" Thank you "Teşekkürler" Thanks "Teşekkürler" You are welcome "Bir şey değil" SEE YOU Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://youtube.com/ikizilboga http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ............................................................................
Views: 224660
461 ratings
Time: 19:13 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (was, were) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I was He was She was It was You were We were They were Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Yardımcı Fiil + Nesne) I was a doctor "Ben bir doktordum" He was young "O (erkek) gençti" She was beautiful "O (bayan) güzeldi" It was heavy "O (cansız-hayvan) ağırdı" You were my friends "Siz benim arkadaşlarımdınız" We were students "Biz öğrenciydik" They were soldiers "Onlar askerdiler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object I was not a doctor "Ben bir doktor değildim" He was not young "O (erkek) genç değildi" She was not beautiful "O (bayan) güzel değildi" It was not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildi" You were not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We were not students "Biz öğrenci değildik" They were not soldiers "Onlar asker değildiler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object Was I a doctor? "Ben bir doktor muydum?" Yes, you were "Evet", No, you were not (Hayır) Was he young? "O (erkek) genç miydi?" Yes, he was "Evet", No, he was not (Hayır) Was she beautiful? "O (bayan) güzel miydi?" Yes, she was "Evet", No, she was not (Hayır) Was it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıydı?" Yes, it was "Evet", No, it was not (Hayır) Were you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mıydınız?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were we students? "Biz öğrenci miydik?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were they soldiers? "Onlar asker miydiler?" Yes, they were "Evet", No, they were not (Hayır) 2- Fiil Cümlesi (Did, V2) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Geçmiş zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. Bazı fiiler -ed eki alırlar. Bazıları ise bu kurala uymazlar. Özne Fiil I V2 He V2 She V2 It V2 You V2 We V2 They V2 Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object I played football "Ben futbol oynadım" He watched TV "O (erkek) TV izledi" She wanted candy "O (bayan) şekerleme istedi" It liked jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi" You built homes "Siz ev inşa ettiniz" We went to school "Biz okula gittik" They stayed at home "Onlar evde kaldılar" * Her fiil aynı şekilde -ed . Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Did + not + Object I did not play football "Ben futbol oynamadım" He did not watch TV "O (erkek) TV izlemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. She did not want candy "O (bayan) şekerleme istemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. It did not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. You did not build homes "Siz ev inşa etmediniz" We did not go to school "Biz okula gitmedik" They did not stay at home "Onlar evde kalmadılar" * did not ise (didn't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Did + Subject + Verb+ Object Did I play football? "Ben futbol oynadım mı?" Did he watch TV? "O (erkek) TV izledi mi?" Did she want candy? "O (bayan) şekerleme istedi mi?" Did it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi mi?" Did you build homes? "Siz ev inşa ettiniz mi?" Did we go to school? "Biz okula gittik mi?" Did they stay at home? "Onlar evde kaldılar mı?"
Views: 93502
243 ratings
Time: 29:14 More in Education

ingilizce ögrenmek isteyen herkesin kolayca istifade edebilecegi vede sifirdan baslayanlarin rahat anlayabilecegi tarzda hazirlanmis dersler.
Views: 14845
58 ratings
Time: 29:53 More in People & Blogs

More English Conversation Videos at https://www.santiye.tv/play/NHPuByS-SCQ/English_Conversation_05.html"font-size: 11px; line-height: 1.4em; padding-left: 20px; padding-top: 1px;" width="146" valign="top">
From: Trung Mai
Views: 2630322
5916 ratings
Time: 57:45 More in Education

Artık İngilizce kelimeleri unutmaya son! Hafıza teknikleriyle İngilizce kelime ezberinde bir çığır! Tamamen interaktif 6 farklı set ile kelime ezberlemenin ve unutmamanın kolaylığını yaşayın! Detaylı bilgi için: 0216 517 25 26 www.hafizamerkezi.com
Views: 374216
319 ratings
Time: 09:59 More in Education

5 Günde İngilizce Öğrenmek İstiyorum-İnternetten Bedava İngilizce Öğrenmek istiyorum
From: keloolan
Views: 75742
24 ratings
Time: 01:45 More in Education

From: lezzcay
Views: 108548
145 ratings
Time: 01:01:14 More in People & Blogs

Views: 72491
26 ratings
Time: 00:43 More in Education

trt okul ingilizce dersleri indir, trt okul ingilizce dersleri bölüm 1, trt okul ingilizce videoları indir, trt okul ingilizce, trt okul ingilizce 1. dönem, trt okul ingilizce 1.dönem dersleri
From: Ahmet
Views: 99179
120 ratings
Time: 20:06 More in Education

2 Günde ingilizce 1200 kelime ve gramer öğrenmek artık hayal değil.İngilizce dopingini gururla sunar. Online YGS, KPSS ve İngilizce Eğitimleri Başladı ! http://www.dopinghafiza.com/shop/ Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle YGS; Online YGS Tarih Online YGS Matematik Online YGS Coğrafya Online YGS Türkçe Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle KPSS; Online KPSS Tarih Online KPSS Matematik Online KPSS Coğrafya Online KPSS Türkçe Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle İngilizce; 7,5 Saatte Temel İngilizce 7-15 Yaş Çocuk İngilizcesi Doping Hafıza fark yaratmaya devam ediyor. Detaylı Bilgi İçin: 0212 236 74 41 http://www.dopinghafiza.com
Views: 155857
119 ratings
Time: 03:04 More in Education

Online YGS, KPSS ve İngilizce Eğitimleri Başladı ! http://www.dopinghafiza.com/shop/ Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle YGS; Online YGS Tarih Online YGS Matematik Online YGS Coğrafya Online YGS Türkçe Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle KPSS; Online KPSS Tarih Online KPSS Matematik Online KPSS Coğrafya Online KPSS Türkçe Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle İngilizce; 7,5 Saatte Temel İngilizce 7-15 Yaş Çocuk İngilizcesi Doping Hafıza fark yaratmaya devam ediyor. Detaylı Bilgi İçin: 0212 236 74 41 http://www.dopinghafiza.com
Views: 405666
455 ratings
Time: 04:52 More in Education

Tam kursa yazılmaq istəyənlər aşağıdakı keçidə daxil olaraq məlumat ala bilərlər. http://kurs.ilkaddimlar.com/Xarici-dil_k1236/Ingilis-dili-Beginner-level_3491.html?ref=youtube İngilis dilinə giriş Təlimçi: Yəmən Haşımova
Views: 0
159 ratings
Time: 30:32 More in Education

Artık İngilizce kelimeleri unutmaya son! Hafıza teknikleriyle İngilizce kelime ezberinde bir çığır! Tamamen interaktif 6 farklı set ile kelime ezberlemenin ve unutmamanın kolaylığını yaşayın! Detaylı bilgi için: 0216 517 25 26 www.hafizamerkezi.com
Views: 202251
159 ratings
Time: 10:23 More in Education

Views: 140130
117 ratings
Time: 05:04 More in Education

Öğrenciler... Ve İngilizce öğrenmek isteyen herkes... Ekran başına! İngilizce öğrenmek artık daha kolay ve daha keyifli... Kelime ve gramer bilginizi günlük konuşma metinleriyle geliştirin! Amerika'dan Eskişehir'e uzanan bir hikâyede İngilizce öğrenmenin tadına varın! Bu bölümde boş zamanlarda neleri hangi sıklıkla yaptığınızdan söz etmeyi öğreneceksiniz. http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr
From: TRTOkul
Views: 110935
170 ratings
Time: 20:35 More in Film & Animation

uykuda ingilizce uykuda ingilizce öğrenme seti uykuda ingilizce öğrenme uykuda ingilizce öğrenme seti uykuda ingilizce öğrenme ingilizce öğreniyorum ingilizce şarkılar ingilizce dersleri ingilizce kelime ezberleme 1 ingilizce ingilizce altyazılı filmler ingilizce kelimelerin doğru telaffuzu ingilizce alfabe şarkısı ingilizce sayılar ingilizce alfabe ingilizce öğreniyorum ingilizce şarkılar ingilizce dersleri ingilizce kelime ezberleme 1 ingilizce altyazılı filmler ingilizce kelimelerin doğru telaffuzu ingilizce alfabe şarkısı ingilizce sayılar ingilizce alfabe ingilizce dersleri 1 ingilizce altyazılı filmler ingilizce alfabe şarkısı ingilizce alfabe ingilizce altyazili turk filmleri ingilizce altyazılı şarkılar ingilizce altyazılı ingilizce diziler ingilizce altyazılı türkçe filmler ingilizce atasözleri ingilizce alt yazılı ingilizce aylar ingilizce bebek şarkıları ingilizce bilmiyoruz ki ingilizce belgesel ingilizce batesmotelpro ingilizce bilmeden ingilizce konuşan adam ingilizce bağlaçlar ingilizce başlangıç ingilizce bağlaçlar - zarf cümlecikleri nedir bölüm 2 ingilizce bilmeyen çocuğun dramı ingilizce cizgi filmler ingilizce cümle kurma ingilizce conversation ingilizce cem yılmaz ingilizce cumle ingilizce cümleler daylight ingilizce cd 60 ingilizce çoçuk şarkıları 2014 ingilizce çizgi film ingilizce çizgi film altyazılı ingilizce çeviri ingilizce çeviri teknikleri türkçe ingilizce çeviri ingilizce dersleri ingilizce dersleri 1 ingilizce dersler ingilizce dersi 1 ingilizce dersi ingilizce ders ingilizce diyaloglar ingilizce dersleri 1.dönem ingilizce doğru telaffuz ingilizce dersi komik ingilizce eğitim ingilizce eğitim videoları ingilizce en güzel şarkılar ingilizce egitim cd 1 ingilizce eğitim seti ingilizce eğlenceli şarkılar ingilizce eğitimi 20 ingilizce edatlar ingilizce eğitimi 19 daylight ingilizce eğitim ingilizce filmler ingilizce film ingilizce filmler türkçe altyazılı ingilizce fiiller ingilizce film ingilizce altyazı ingilizce friendship cem yılmaz ingilizce fıkra altyazılı ingilizce filmler turkce altyazili ingilizce film tonguç akademi ingilizce friendship ingilizce gramer dersleri ingilizce gramer ingilizce geniş zaman konu anlatımı ingilizce günler ingilizce gramer dersleri 1.bölüm ingilizce geçmiş zaman ingilizce günler şarkısı ingilizce geniş zaman ingilizce günlük konuşma diyalogları ingilizce güzel şarkılar ingilizce harfler ingilizce hikayeler ingilizce hayvanlar ingilizce hayvanlar şarkısı ingilizce hareketli şarkılar ingilizce hapı ingilizce harflerin okunuşu ingilizce hikayeler dinle ingilizce hocası ingilizce hava durumu ingilizce ıslıklı şarkılar ingilizce ıslıklı şarkı ingilizce ıslık şarkısı ingilizce ilahiler ingilizce ilahi ingilizce iş görüşmesi ingilizce jump ingilizce jobs ingilizce japon ingilizce kelime ezberleme 1 ingilizce kelimelerin doğru telaffuzu ingilizce kelimeler ingilizce konuşma dersleri ingilizce kurbanlık pazarlığı ingilizce kelime ezberleme ingilizce kelime ezberleme teknikleri ingilizce konuşma ingilizce konu anlatımı ingilizce konuşamayan adam ingilizce listening ingilizce müzikler ingilizce mülakat ingilizce müzik ingilizce meyveler ingilizce mix 2014 ingilizce meslekler ingilizce mevsimler ingilizce meyveler şarkısı lingusta ingilizce metodu ingilizce nasıl öğrenilir ingilizce öğreniyorum ingilizce öğretmeni ingilizce öğrenme ingilizce öğrenmek ingilizce otobüs şarkısı ingilizce oyun havası ingilizce okuma teknikleri ingilizce oyunlar ingilizce öğreniyorum 2 kolay ingilizce ogrenme ingilizce öğreniyorum ingilizce öğretmeni ingilizce öğrenme ingilizce öğreniyorum 2 ingilizce öğren ingilizce öğrenmek ingilizce öğreniyorum 11 ingilizce öğreniyorum 4 ingilizce öğrenmek istiyorum ingilizce öğreniyorum 3 ingilizce pop şarkılar ingilizce pratik ingilizce pop şarkılar 2014 ingilizce pop ingilizce pratik konuşma ingilizce parmak ailesi şarkısı ingilizce pronunciation ingilizce phrasal verbs ingilizce renkler ingilizce rap ingilizce renkler şarkısı ingilizce rap şarkılar ingilizce rakamlar ingilizce remix ingilizce röportaj fatih terim ingilizce remix ceza ingilizce rap ingilizce sayılar ingilizce sayılar şarkısı ingilizce slow şarkılar ingilizce şarkılar ingilizce saatler ingilizce simple past tense konu anlatımı ingilizce slow ingilizce şarkı ingilizce sözlük ingilizce sayılar 20 ye kadar ingilizce şarkılar ingilizce şarkı ingilizce şarkılar en çok dinlenen ingilizce şarkılar 2014 ingilizce şarkı söylemeye çalışan kadın ingilizce şarkılar altyazılı ingilizce şarkıları ingilizce şarkısı ingilizce şarkılar sayılar ingilizce şarkılar pop ingilizce telaffuz dersleri ingilizce türkü ingilizce tensler ingilizce türkçe çeviri ingilizce tabi tabi
Views: 91876
192 ratings
Time: 01:00:46 More in People & Blogs

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html .......................................................................... Şimdiki zamanda yardımcı fiillerden sonra gelen fiil -ing eki alır. Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I am Ving He is Ving She is Ving It is Ving You are Ving We are Ving They are Ving Olumlu Cümle: Subject + am/is/are + Vİng + Object I am eating a watermelon "Ben bir karpuz yiyiyorum" He is looking at me "O (erkek) bana bakıyor" She is studying history "O (bayan) tarih çalışıyor" You are talking too much "Çok fazla konuşuyorsunuz" We are fixing the pipe "Boruyu tamir ediyoruz" They are working hard "Onlar çok çalışıyorlar" Olumsuz Cümle: Subject + am/is/are + not + Ving+ Object I am not eating a watermelon "Ben bir karpuz yemiyorum" He is not looking at me "O (erkek) bana bakmıyorr" She is not studying history "O (bayan) tarih çalışmıyor" You are not talking too much "Çok fazla konuşmuyorsunuz" We are not fixing the pipe "Boruyu tamir etmiyoruz" They are not working hard "Onlar çok çalışmıyorlar" Soru Cümlesi: Am/is/are + Subject + Ving + Object Am I eating a watermelon?"Ben bir karpuz mu yiyorum?" Yes, you are "Evet", No, you are not (Hayır) Is he looking at me? "O (erkek) bana mı bakıyor?" Yes, he is "Evet", No, he is not (Hayır) Is she studying history? "O (bayan) tarih mi çalışıyor?" Yes, she is "Evet", No, she is not (Hayır) Are you talking too much? "Siz çok mu konuşuyorsunuz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are we fixing the pipe? "Biz boruyu mu tamir ediyoruz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are they working hard? "Onlar çok mu çalışıyorlar" Yes, they are "Evet", No, they are not (Hayır)
Views: 58353
114 ratings
Time: 12:40 More in Education

English Learning - English Lessons - İngilizce Öğrenim - İngilizce Dersler - English - Turkish - İngilizce - Türkçe - Learn - Learning -Öğren - Öğrenim - Word - Words - Kelime - Kelimeler - lessons - lesson - ders - dersler
Views: 66119
104 ratings
Time: 00:54 More in People & Blogs

English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ - English Forum: http://forum.englishchat247.com/ Learn English : http://www.english247.net/ - VOA Learning English : http://www.voalearningenglish.net/ Games to learn English: http://www.gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Quotes To Live By: http://isharequote.com/ English Jokes : http://englishjoker.com/ Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Group: https://fb.com/groups/EnglishinAFUNWay/ Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/channel/UCTj_JsfOlH4rHsREPkWxnzg Keywords: learn english, english conversation, english conversation online, english conversation 1, english conversation practice, english conversation classes, english conversation 05, english conversation video, english conversation topics, english conversation 03, english conversation dialogues, english conversation lessons, english conversation with subtitle, english conversation 06, english conversation video, speak english, learn english speaking, how to learn english, english conversation,conversation in english English Conversation Channel: https://www.youtube.com/channel/UCTj_JsfOlH4rHsREPkWxnzg
Views: 925397
4281 ratings
Time: 01:47:28 More in Education

Hafıza teknikleriyle yabancı dil öğrenmek çok kolay! İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca kelime ezberleme teknikleriyle ilgili detaylı bilgi için www.hafizamerkezi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca 0216 517 25 26 nolu telefondan merkezimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz. HAFIZA MERKEZİ
Views: 256558
172 ratings
Time: 09:02 More in Education

İngilizce öğrenmek ... http://www.realdevelop.com/lessons.php exchange languages, video Lyrics, discussion forum, video chat-room. ingilizce öğrenmek istiyorum.
Views: 139067
166 ratings
Time: 03:34 More in Education

Çocuklarınız için İngilizceyi kolay öğrenebilmeleri için harfler
Views: 50266
32 ratings
Time: 00:26 More in Education

hipnozla ingilizce öğrenme forum,hipnozla ingilizce öğrenme fiyatı,hipnozla ingilizce öğrenme yorumları,hipnozla ingilizce öğrenilir mi,hipnozla ingilizce öğrenen varmı, hipnoz nasıl yapılır,hipnozla ingilizce kursu fiyatı,hipnozla ingilizce öğrenen var mı
From: keloolan
Views: 30782
10 ratings
Time: 01:27 More in News & Politics

İngilizce kelimeleri unutmaya son! Hafıza teknikleri ile hazırlanmış "Temel Seviye Kelimelerini Ezberleme Seti -- I" sayesinde 300 İngilizce kelimeyi sadece 12 saatte ezberleyecek ve bir daha asla unutmayacaksınız! İngilizceye yeni başlayanlar için hazırlanmış bu setimizde bakın sizler için neler var: 300 İngilizce kelime, her kelime için hafıza ilişkisi, her kelimeye özel bir animasyon, 900 örnek cümle, kelimenin ve örnek cümlelerin telaffuzu, kelime ve cümleler için interaktif testler ve hepsi için sadece 12 saat!.. Bu set ile İngilizce kelimeleri unutmaya son veriyoruz! Eğitim setlerimizin demolarını inceleyebilirsiniz.
Views: 134258
138 ratings
Time: 14:35 More in Education