Santiye.TV - İnşaat Videoları

Ingilizce Ogreniyorum[2] - Alphabet | Alfabe

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (am, is, are) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I am (Ben) He is (O - Erkek) She is (O - Bayan) It is (O - Cansız var. - Hayvan) You are (Sen veya Siz) We are (Biz) They are (Onlar) Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) * Tüm zamanlar için geçerlidir I am a doctor "Ben bir doktorum" He is young "O (erkek) gençtir" She is beautiful "O (bayan) güzeldir" It is heavy "O (cansız-hayvan) ağırdır" You are my friends "Siz benim arkadaşlarımsınız" We are students "Biz öğrenciyiz" They are soldiers "Onlar askerdirler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. I am not a doctor "Ben bir doktor değilim" He is not young "O (erkek) genç değildir" She is not beautiful "O (bayan) güzel değildir" It is not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildir" You are not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We are not students "Biz öğrenci değiliz" They are not soldiers "Onlar asker değildirler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. Am I a doctor? "Ben bir doktor muyum?" Yes, you are "Evet", No, you are not (Hayır) Is he young? "O (erkek) genç midir?" Yes, he is "Evet", No, he is not (Hayır) Is she beautiful? "O (bayan) güzel midir?" Yes, she is "Evet", No, she is not (Hayır) Is it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıdır?" Yes, it is "Evet", No, it is not (Hayır) Are you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mısınız?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are we students? "Biz öğrenci miyiz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are they soldiers? "Onlar asker midirler?" Yes, they are "Evet", No, they are not (Hayır) * is not (isn't), are not (aren't) şeklinde de yazılabilir. 2- Fiil Cümlesi (Do, Does) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Do fiilin yalın halini, DOES ise fiilin -es takısı almış halini gösterir. * Zaten DO ya -es takısını eklediğimizde DOES olur. Özne Fiil I do He does She does It does You do We do They do Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) I play football "Ben futbol oynarım" He watches TV "O (erkek) TV izler" She wants candy "O (bayan) şekerleme ister" It likes jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sever" You build homes "Siz ev inşa edersiniz" We go to school "Biz okula gideriz" They stay at home "Onlar evde kalırlar" * Her fiil aynı şekilde -es veya -s takısı almaz. Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Do/Does + not + Object * Do not veya Does not kullanılır. I do not play football "Ben futbol oynamam" He does not watch TV "O (erkek) TV izlemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. She does not want candy "O (bayan) şekerleme istemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. It does not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. You do not build homes "Siz ev inşa etmezsiniz" We do not go to school "Biz okula gitmeyiz" They do not stay at home "Onlar evde kalmazlar" * does not (doesn't) şeklinde, do not ise (don't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Do/Does + Subject + Verb+ Object Do I play football? "Ben futbol oynar mıyım?" Does he watch TV? "O (erkek) TV izler mi?" Does she want candy? "O (bayan) şekerleme ister mi?" Does it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sever mi?" Do you build homes? "Siz ev inşa eder misiniz?" Do we go to school? "Biz okula gider miyiz?" Do they stay at home? "Onlar evde kalırlar mı?"
Views: 140514
374 ratings
Time: 32:17 More in Education

Hello, Hi ,Hey "Merhaba" * Hello daha yaygındır. Hey aynı zamanda çağırma işlevide görür. What is your name? "Adınız nedir?" My name is İdris. "Adım İdris" What is your last (surname) name? "Soyadınız nedir?" * last US ingilizcesi, surname BRITISH ingilizcesinde kullanılır. My last name is Kızılboğa. "Soyadım Kızılboğa'dır" Where are you from? "Nerelisin?" I am from Bingol. "Bingöllüyüm" What is your nationality? "Hangi milliyet tensin?" I am Turkish. "Türküm" Good morning. "Günaydın" Good night. "İyi akşamlar veya İyi geceler" What is your age? "Yaşınız kaç" How old are you? "Yaşınız kaç" I am 28. "28 yaşındayım" I am 28 years old. "28 yaşındaym" What is your job? "İşiniz ne?" What is your major? "İşiniz ne?" I am a teacher. "Öğretmenim" What is your number? "Numaranız nedir?" What is your phone number? "Telefon numaranız nedir?" My number is 123456.... * Amerikan ingilizcesinde numaralar tek tek rakam olarak söylenir, one two three gibi... What is your address? "Adresiniz nedir?" What is your e-mail? "E-mail adresiniz nedir?" My address is ................. Bingöl. "Adresim ..... Bingöl" My e-mail is ikizilboga@bingol.edu.tr. "E-mailim ikizilboga@bingol.edu.tr dir" See you "Görüşürüz" * Elektronik ortamda see you yerine daha çok C U kullanılır. See you later "Sonra görüşürüz" Have a good day. "İyi günler" Have a good weekend. "İyi hafta sonları" Have a good one. "İyi ...........(akşamlar, hafta sonları)" Thank you "Teşekkürler" Thanks "Teşekkürler" You are welcome "Bir şey değil" SEE YOU Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://youtube.com/ikizilboga http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ............................................................................
Views: 231495
486 ratings
Time: 19:13 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (was, were) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I was He was She was It was You were We were They were Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Yardımcı Fiil + Nesne) I was a doctor "Ben bir doktordum" He was young "O (erkek) gençti" She was beautiful "O (bayan) güzeldi" It was heavy "O (cansız-hayvan) ağırdı" You were my friends "Siz benim arkadaşlarımdınız" We were students "Biz öğrenciydik" They were soldiers "Onlar askerdiler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object I was not a doctor "Ben bir doktor değildim" He was not young "O (erkek) genç değildi" She was not beautiful "O (bayan) güzel değildi" It was not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildi" You were not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We were not students "Biz öğrenci değildik" They were not soldiers "Onlar asker değildiler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object Was I a doctor? "Ben bir doktor muydum?" Yes, you were "Evet", No, you were not (Hayır) Was he young? "O (erkek) genç miydi?" Yes, he was "Evet", No, he was not (Hayır) Was she beautiful? "O (bayan) güzel miydi?" Yes, she was "Evet", No, she was not (Hayır) Was it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıydı?" Yes, it was "Evet", No, it was not (Hayır) Were you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mıydınız?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were we students? "Biz öğrenci miydik?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were they soldiers? "Onlar asker miydiler?" Yes, they were "Evet", No, they were not (Hayır) 2- Fiil Cümlesi (Did, V2) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Geçmiş zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. Bazı fiiler -ed eki alırlar. Bazıları ise bu kurala uymazlar. Özne Fiil I V2 He V2 She V2 It V2 You V2 We V2 They V2 Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object I played football "Ben futbol oynadım" He watched TV "O (erkek) TV izledi" She wanted candy "O (bayan) şekerleme istedi" It liked jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi" You built homes "Siz ev inşa ettiniz" We went to school "Biz okula gittik" They stayed at home "Onlar evde kaldılar" * Her fiil aynı şekilde -ed . Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Did + not + Object I did not play football "Ben futbol oynamadım" He did not watch TV "O (erkek) TV izlemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. She did not want candy "O (bayan) şekerleme istemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. It did not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. You did not build homes "Siz ev inşa etmediniz" We did not go to school "Biz okula gitmedik" They did not stay at home "Onlar evde kalmadılar" * did not ise (didn't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Did + Subject + Verb+ Object Did I play football? "Ben futbol oynadım mı?" Did he watch TV? "O (erkek) TV izledi mi?" Did she want candy? "O (bayan) şekerleme istedi mi?" Did it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi mi?" Did you build homes? "Siz ev inşa ettiniz mi?" Did we go to school? "Biz okula gittik mi?" Did they stay at home? "Onlar evde kaldılar mı?"
Views: 99203
263 ratings
Time: 29:14 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Gelecek zamanda iki farklı kullanım vardır. Will ve going to kalıpları kullanılır. Will plansız olan gelecek işlerde, goingto ise planlı olan durumlarda kullanılır. 1 - Will Olumlu Cümle: Subject + will + Verb + Object I will be a doctor "Ben doktor olacağım" He will play football "O futbol oynayacak" She will watch TV "O TV izleyecek" You will get tired "Siz yorulacaksınız" We will graduate "Biz mezun olacağız" They will go to school "Onlar okula gidecekler" Olumsuz Cümle: Subject + wiil not + Verb + Object I will not be a doctor "Ben doktor olmayacağım" He will not play football "O futbol oynamayacak" She will not watch TV "O TV izlemeyecek" You will not get tired "Siz yorulmayacaksınız" We will not graduate "Biz mezun olmayacağız" They will not go to school "Onlar okula gitmeyecekler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object Will I be a doctor? "Ben doktor olacakmıyım?" Will He play football? "O futbol oynayacak mı?" Will She watch TV?"O TV izleyecek mi?" Will You get tired? "Siz yorulacak mısınız?" Will We graduate? "Biz mezun olacak mıyız?" Will They go to school? "Onlar okula gidecekler mi?" 2- Going to Özne Fiil I am going to He is going to She is going to You are going to We are going to They are going to * "going to" gitmek manasında değildir, yardımcı fiil olarak düşünülmelidir. Olumlu Cümle: Subject + going to + Verb + Object I am going to be a doctor "Ben doktor olacağım" He is going to play football "O futbol oynayacak" She is going tol watch TV "O TV izleyecek" You are going to get tired "Siz yorulacaksınız" We are going to graduate "Biz mezun olacağız" They are going to go to school "Onlar okula gidecekler" Olumsuz Cümle: Subject + not going to + Object I am not going to be a doctor "Ben doktor olmayacağım" He is not going to play football "O futbol oynamayacak" She is not going tol watch TV "O TV izlemeyecek" You are not going to get tired "Siz yorulmayacaksınız" We are not going to graduate "Biz mezun olmayacağız" They are not going to go to school "Onlar okula gitmeyecekler" Soru Cümlesi: Am/is/are + Subject + Going to +Verb+ Object Am I going to be a doctor? "Ben doktor olacakmıyım?" Is he going to play football? "O futbol oynayacak mı?" Is she going to watch TV?"O TV izleyecek mi?" Are you going to get tired? "Siz yorulacak mısınız?" Are we going to graduate? "Biz mezun olacak mıyız?" Are they going to go to school? "Onlar okula gidecekler mi?" * going to genelde "gana" şeklinde telafuz edilmektedir.
Views: 49669
106 ratings
Time: 20:50 More in Education

Ingilizce Dersleri. Ingilizce Kursu Subscribe http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=Polyglot%20Pablo
Views: 230819
800 ratings
Time: 17:38 More in Education

İngilizceyi kısa sürede, yoğun programlarla öğrenmek idealdir.
Views: 107525
306 ratings
Time: 03:54 More in Howto & Style

ingilizce ögrenmek isteyen herkesin kolayca istifade edebilecegi vede sifirdan baslayanlarin rahat anlayabilecegi tarzda hazirlanmis dersler.
Views: 22545
84 ratings
Time: 29:53 More in People & Blogs

Views: 72661
26 ratings
Time: 00:43 More in Education

More English Conversation Videos at https://www.santiye.tv/play/NHPuByS-SCQ/English_Conversation_05.html"font-size: 11px; line-height: 1.4em; padding-left: 20px; padding-top: 1px;" width="146" valign="top">
From: Trung Mai
Views: 2761922
6257 ratings
Time: 57:45 More in Education

İngilizce kelime öğrenmek için deneyin
Views: 377491
578 ratings
Time: 09:41 More in People & Blogs

trt okul ingilizce dersleri indir, trt okul ingilizce dersleri bölüm 1, trt okul ingilizce videoları indir, trt okul ingilizce, trt okul ingilizce 1. dönem, trt okul ingilizce 1.dönem dersleri
From: Ahmet
Views: 101839
124 ratings
Time: 20:06 More in Education

http://www.egitimvideolari.org İngilizce dersleri günlük hayat kullanımından genel İngilizce konuları.
Views: 32300
56 ratings
Time: 58:10 More in Education

English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ - English Forum: http://forum.englishchat247.com/ Learn English : http://www.english247.net/ - VOA Learning English : http://www.voalearningenglish.net/ Games to learn English: http://www.gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Quotes To Live By: http://isharequote.com/ English Jokes : http://englishjoker.com/ Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Group: https://fb.com/groups/EnglishinAFUNWay/ Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/channel/UCTj_JsfOlH4rHsREPkWxnzg Keywords: learn english, english conversation, english conversation online, english conversation 1, english conversation practice, english conversation classes, english conversation 05, english conversation video, english conversation topics, english conversation 03, english conversation dialogues, english conversation lessons, english conversation with subtitle, english conversation 06, english conversation video, speak english, learn english speaking, how to learn english, english conversation,conversation in english English Conversation Channel: https://www.youtube.com/channel/UCTj_JsfOlH4rHsREPkWxnzg
Views: 1393518
6246 ratings
Time: 01:47:28 More in Education

Artık İngilizce kelimeleri unutmaya son! Hafıza teknikleriyle İngilizce kelime ezberinde bir çığır! Tamamen interaktif 6 farklı set ile kelime ezberlemenin ve unutmamanın kolaylığını yaşayın! Detaylı bilgi için: 0216 517 25 26 www.hafizamerkezi.com
Views: 380623
336 ratings
Time: 09:59 More in Education

Present Tense öğreniyorum
Views: 8206
21 ratings
Time: 17:19 More in People & Blogs

http://www.egitimvideolari.org İngilizce dersleri olmak fiili(Verb To Be) ile Am, Is, Are yardımcı fiilleri.
Views: 97221
197 ratings
Time: 58:22 More in Education

More English Conversation Videos at https://www.santiye.tv/play/UlSVe2ehjls/English_Conversation_01.html"font-size: 11px; line-height: 1.4em; padding-left: 20px; padding-top: 1px;" width="146" valign="top">
From: Trung Mai
Views: 5783119
17533 ratings
Time: 59:05 More in Education

Temel saat ifadelerinin nasıl söyleneceğini, özür dilemeyi ve teşekkür etmeyi ve kendinizle ilgili bazı temel bilgilerin nasıl söyleneceginizi sizlere gösterecegiz. http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr
From: TRTOkul
Views: 681735
908 ratings
Time: 20:46 More in Film & Animation

http://www.yeminlisozluk.com Türkiye'nin en büyük cümle çeviri sözlüğü..
Views: 83396
51 ratings
Time: 13:09 More in Education

Rekreasyon bölüm ve programlarından mezun olanlar, "Rekreasyon Eğitmeni" unvanı alacaklar. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul/Fakültelerinin Rekreasyon bölümleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına bağlı öğrenci kulupleri, Milli Eğitim Kurumları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları, Gençlik Merkezleri, Özel Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Spor Turizm Sektörü, Sportif Animasyon, Park ve Rekreasyon alanlarında çalışabilecekler. İş tanımları ise, her yaş ve düzeyde, hareket,oyun ve spora dayalı serbest zaman etkinlik hizmetleri.....
Views: 50137
51 ratings
Time: 03:31 More in Education

Views: 141711
118 ratings
Time: 05:04 More in Education

Bu dersimizde İngilizce 1'den 20'ye kadar sayıları görüyoruz. Çağrı Hoca ile Bedava İngilizce Dersler
Views: 69782
137 ratings
Time: 04:42 More in Education

İngilizce Alfabe Şarkısı ey bi si di. İngilizce Alfabe Şarkısı ile çocuklar ingizlizce öğreniyor. Alfabe Şarkısı İngilizce öğretiyor. Ey Bi Si Di İngilizce A...
Views: 142781
257 ratings
Time: 01:10 More in People & Blogs

'Skwerl'. A short film in fake English. As seen on QI. A film by Brian & Karl: http://www.brianandkarl.com instagram: @karleccleston @brianfairbairn http://brianandkarl.tumblr.com/ https://www.facebook.com/brianandkarl https://twitter.com/brianandkarl Screenplay: Karl Eccleston and Brian Fairbairn Directed by Brian Fairbairn Starring: Karl Eccleston and Fiona Pepper Sound and lighting: Thomas Jordan Brian Fairbairn and Karl Eccleston are a London-based filmmaking duo. Made for Kino Sydney #47. June 2011
Views: 11819207
78664 ratings
Time: 04:06 More in Film & Animation

Obtén más dinero en: http://www.neobux.com/?rh=4775737461766F4F3936 Obtén más dinero en: http://www.neobux.com/?rh=4775737461766F4F3936
From: Mr.Help
Views: 570148
4551 ratings
Time: 28:43 More in Education