Santiye.TV - İnşaat Videoları

Ingilizce Ogreniyorum[2] - Alphabet | Alfabe

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (am, is, are) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I am (Ben) He is (O - Erkek) She is (O - Bayan) It is (O - Cansız var. - Hayvan) You are (Sen veya Siz) We are (Biz) They are (Onlar) Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) * Tüm zamanlar için geçerlidir I am a doctor "Ben bir doktorum" He is young "O (erkek) gençtir" She is beautiful "O (bayan) güzeldir" It is heavy "O (cansız-hayvan) ağırdır" You are my friends "Siz benim arkadaşlarımsınız" We are students "Biz öğrenciyiz" They are soldiers "Onlar askerdirler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. I am not a doctor "Ben bir doktor değilim" He is not young "O (erkek) genç değildir" She is not beautiful "O (bayan) güzel değildir" It is not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildir" You are not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We are not students "Biz öğrenci değiliz" They are not soldiers "Onlar asker değildirler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. Am I a doctor? "Ben bir doktor muyum?" Yes, you are "Evet", No, you are not (Hayır) Is he young? "O (erkek) genç midir?" Yes, he is "Evet", No, he is not (Hayır) Is she beautiful? "O (bayan) güzel midir?" Yes, she is "Evet", No, she is not (Hayır) Is it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıdır?" Yes, it is "Evet", No, it is not (Hayır) Are you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mısınız?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are we students? "Biz öğrenci miyiz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are they soldiers? "Onlar asker midirler?" Yes, they are "Evet", No, they are not (Hayır) * is not (isn't), are not (aren't) şeklinde de yazılabilir. 2- Fiil Cümlesi (Do, Does) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Do fiilin yalın halini, DOES ise fiilin -es takısı almış halini gösterir. * Zaten DO ya -es takısını eklediğimizde DOES olur. Özne Fiil I do He does She does It does You do We do They do Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) I play football "Ben futbol oynarım" He watches TV "O (erkek) TV izler" She wants candy "O (bayan) şekerleme ister" It likes jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sever" You build homes "Siz ev inşa edersiniz" We go to school "Biz okula gideriz" They stay at home "Onlar evde kalırlar" * Her fiil aynı şekilde -es veya -s takısı almaz. Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Do/Does + not + Object * Do not veya Does not kullanılır. I do not play football "Ben futbol oynamam" He does not watch TV "O (erkek) TV izlemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. She does not want candy "O (bayan) şekerleme istemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. It does not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. You do not build homes "Siz ev inşa etmezsiniz" We do not go to school "Biz okula gitmeyiz" They do not stay at home "Onlar evde kalmazlar" * does not (doesn't) şeklinde, do not ise (don't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Do/Does + Subject + Verb+ Object Do I play football? "Ben futbol oynar mıyım?" Does he watch TV? "O (erkek) TV izler mi?" Does she want candy? "O (bayan) şekerleme ister mi?" Does it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sever mi?" Do you build homes? "Siz ev inşa eder misiniz?" Do we go to school? "Biz okula gider miyiz?" Do they stay at home? "Onlar evde kalırlar mı?"
Views: 83901
206 ratings
Time: 32:17 More in Education

Hello, Hi ,Hey "Merhaba" * Hello daha yaygındır. Hey aynı zamanda çağırma işlevide görür. What is your name? "Adınız nedir?" My name is İdris. "Adım İdris" What is your last (surname) name? "Soyadınız nedir?" * last US ingilizcesi, surname BRITISH ingilizcesinde kullanılır. My last name is Kızılboğa. "Soyadım Kızılboğa'dır" Where are you from? "Nerelisin?" I am from Bingol. "Bingöllüyüm" What is your nationality? "Hangi milliyet tensin?" I am Turkish. "Türküm" Good morning. "Günaydın" Good night. "İyi akşamlar veya İyi geceler" What is your age? "Yaşınız kaç" How old are you? "Yaşınız kaç" I am 28. "28 yaşındayım" I am 28 years old. "28 yaşındaym" What is your job? "İşiniz ne?" What is your major? "İşiniz ne?" I am a teacher. "Öğretmenim" What is your number? "Numaranız nedir?" What is your phone number? "Telefon numaranız nedir?" My number is 123456.... * Amerikan ingilizcesinde numaralar tek tek rakam olarak söylenir, one two three gibi... What is your address? "Adresiniz nedir?" What is your e-mail? "E-mail adresiniz nedir?" My address is ................. Bingöl. "Adresim ..... Bingöl" My e-mail is ikizilboga@bingol.edu.tr. "E-mailim ikizilboga@bingol.edu.tr dir" See you "Görüşürüz" * Elektronik ortamda see you yerine daha çok C U kullanılır. See you later "Sonra görüşürüz" Have a good day. "İyi günler" Have a good weekend. "İyi hafta sonları" Have a good one. "İyi ...........(akşamlar, hafta sonları)" Thank you "Teşekkürler" Thanks "Teşekkürler" You are welcome "Bir şey değil" SEE YOU Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://youtube.com/ikizilboga http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ............................................................................
Views: 165654
312 ratings
Time: 19:13 More in Education

2 Günde ingilizce 1200 kelime ve gramer öğrenmek artık hayal değil.İngilizce dopingini gururla sunar. http://www.dopinghafiza.com adresinde. Kaçırmayın.
Views: 131854
82 ratings
Time: 03:04 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (was, were) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I was He was She was It was You were We were They were Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Yardımcı Fiil + Nesne) I was a doctor "Ben bir doktordum" He was young "O (erkek) gençti" She was beautiful "O (bayan) güzeldi" It was heavy "O (cansız-hayvan) ağırdı" You were my friends "Siz benim arkadaşlarımdınız" We were students "Biz öğrenciydik" They were soldiers "Onlar askerdiler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object I was not a doctor "Ben bir doktor değildim" He was not young "O (erkek) genç değildi" She was not beautiful "O (bayan) güzel değildi" It was not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildi" You were not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We were not students "Biz öğrenci değildik" They were not soldiers "Onlar asker değildiler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object Was I a doctor? "Ben bir doktor muydum?" Yes, you were "Evet", No, you were not (Hayır) Was he young? "O (erkek) genç miydi?" Yes, he was "Evet", No, he was not (Hayır) Was she beautiful? "O (bayan) güzel miydi?" Yes, she was "Evet", No, she was not (Hayır) Was it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıydı?" Yes, it was "Evet", No, it was not (Hayır) Were you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mıydınız?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were we students? "Biz öğrenci miydik?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were they soldiers? "Onlar asker miydiler?" Yes, they were "Evet", No, they were not (Hayır) 2- Fiil Cümlesi (Did, V2) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Geçmiş zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. Bazı fiiler -ed eki alırlar. Bazıları ise bu kurala uymazlar. Özne Fiil I V2 He V2 She V2 It V2 You V2 We V2 They V2 Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object I played football "Ben futbol oynadım" He watched TV "O (erkek) TV izledi" She wanted candy "O (bayan) şekerleme istedi" It liked jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi" You built homes "Siz ev inşa ettiniz" We went to school "Biz okula gittik" They stayed at home "Onlar evde kaldılar" * Her fiil aynı şekilde -ed . Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Did + not + Object I did not play football "Ben futbol oynamadım" He did not watch TV "O (erkek) TV izlemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. She did not want candy "O (bayan) şekerleme istemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. It did not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. You did not build homes "Siz ev inşa etmediniz" We did not go to school "Biz okula gitmedik" They did not stay at home "Onlar evde kalmadılar" * did not ise (didn't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Did + Subject + Verb+ Object Did I play football? "Ben futbol oynadım mı?" Did he watch TV? "O (erkek) TV izledi mi?" Did she want candy? "O (bayan) şekerleme istedi mi?" Did it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi mi?" Did you build homes? "Siz ev inşa ettiniz mi?" Did we go to school? "Biz okula gittik mi?" Did they stay at home? "Onlar evde kaldılar mı?"
Views: 59016
141 ratings
Time: 29:14 More in Education

Hafıza teknikleriyle yabancı dil öğrenmek çok kolay! İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca kelime ezberleme teknikleriyle ilgili detaylı bilgi için www.hafizamerkezi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca 0216 517 25 26 nolu telefondan merkezimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz. HAFIZA MERKEZİ
Views: 228463
114 ratings
Time: 09:02 More in Education

Join us: Group: https://fb.com/groups/LearnEnglishInAFunWay/ English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ Games to learn English: http://gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/VideoLearnEnglish Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish
Views: 1235527
4232 ratings
Time: 01:03:14 More in Education

Konusarak Ogren - MEB Videolari - Hello! I'm Winny. (Selamlasma ve tanisma ifadeleri)
Views: 116452
128 ratings
Time: 15:02 More in Education

İngilizce kelime öğrenmek için deneyin
Views: 32102
39 ratings
Time: 10:08 More in People & Blogs

http://www.yeminlisozluk.com Türkiye'nin en büyük cümle çeviri sözlüğü..
Views: 79465
46 ratings
Time: 13:09 More in Education

Views: 4196
4 ratings
Time: 01:34 More in Education

Views: 340544
1271 ratings
Time: 01:03:14 More in Education

İngilizce Kelimeler. İngilizce Kelime Telaffuzları. İngilizce Kelimelerin Türkçe Anlamları. İngilizce video izle. Seyret.
Views: 12520
17 ratings
Time: 14:28 More in People & Blogs

Join us: Group: https://fb.com/groups/LearnEnglishInAFunWay/ English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ Games to learn English: http://gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/VideoLearnEnglish Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish
Views: 1341626
4700 ratings
Time: 29:00 More in Education

ingilizce kelime ezberlemek artık çok kolay
From: isuskun
Views: 88771
58 ratings
Time: 12:33 More in Education

From: Trung Mai
Views: 4176383
12554 ratings
Time: 59:05 More in Education

İngilizce Öğretimi
Views: 111164
75 ratings
Time: 07:11 More in People & Blogs

Sorular ve Çözümleri
Views: 5702
29 ratings
Time: 31:34 More in Education

Espero que le ayude :-) Aprender Ingles. Curso De Ingles Más información en la descripción abajo 150 Frases En Ingles Para Principiantes PARTE 2 https://www.santiye.tv/play/9Gv9SGg67qY/Aprender_Ingles_150_Frases_En_Ingles_Para_Principiantes.html"font-size: 11px; line-height: 1.4em; padding-left: 20px; padding-top: 1px;" width="146" valign="top">
Views: 560532
3782 ratings
Time: 17:31 More in Education

Pepee bu bölümünde 10 a kadar saymayı ve hayvanları öğretiyor.... Pepee teaches some animals and counting from 1 to 10
Views: 121129
96 ratings
Time: 11:26 More in Film & Animation

Bugüne kadar, ders vermek için sınıfa giren UĞUR öğretmenleri, bu kez de öğrencileri için stüdyoya girdi.
Views: 98850
540 ratings
Time: 03:29 More in People & Blogs

Join us: Group: https://fb.com/groups/LearnEnglishInAFunWay/ English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ Games to learn English: http://gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/VideoLearnEnglish Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish
Views: 1901396
5681 ratings
Time: 25:18 More in Education

Fransızca öğrenmek ... http://www.realdevelop.com/lessons.php exchange languages, video Lyrics, discussion forum, video chat-room. Fransızca öğrenmek istiyorum.
Views: 94270
104 ratings
Time: 02:55 More in Education

English for Azeri Students
From: tahir6500
Views: 24371
16 ratings
Time: 23:26 More in Entertainment

LINKS DE DESCARGA Lección 1 http://www.4shared.com/video/OUkO2RXf/curso_de_ingles_completo_lecci.html Lección 2 http://www.4shared.com/video/kI8ubnUy/curso_de_ingles_completo_lecci.html Lección 3 http://www.4shared.com/video/OEb6XEO0/curso_de_ingles_completo_lecci.html Lección 4 http://www.4shared.com/video/jSJ5Jxib/Curso_De_Ingles_Completo_lecci.html Lección 5 http://www.4shared.com/video/RSsqqdE8/Curso_De_Ingles_Completo_lecci.html Lección 6 http://www.4shared.com/video/3QIrt778/curso_de_ingles_leccion_6.html Lección 7 http://www.4shared.com/video/Ebbdtq4m/curso_de_ingles_leccion_7.html Lección 8 http://www.4shared.com/video/GndNppX7/curso_de_ingles_leccion_8.html Si algún Link esta caído por favor me avisan por un mensaje..
Views: 1503817
7828 ratings
Time: 01:05:45 More in Entertainment

Çocuklarınız için İngilizceyi kolay öğrenebilmeleri için harfler
Views: 34602
14 ratings
Time: 00:26 More in Education