Santiye.TV - İnşaat Videoları

Ingilizce Ogreniyorum[2] - Alphabet | Alfabe

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (am, is, are) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I am (Ben) He is (O - Erkek) She is (O - Bayan) It is (O - Cansız var. - Hayvan) You are (Sen veya Siz) We are (Biz) They are (Onlar) Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) * Tüm zamanlar için geçerlidir I am a doctor "Ben bir doktorum" He is young "O (erkek) gençtir" She is beautiful "O (bayan) güzeldir" It is heavy "O (cansız-hayvan) ağırdır" You are my friends "Siz benim arkadaşlarımsınız" We are students "Biz öğrenciyiz" They are soldiers "Onlar askerdirler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. I am not a doctor "Ben bir doktor değilim" He is not young "O (erkek) genç değildir" She is not beautiful "O (bayan) güzel değildir" It is not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildir" You are not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We are not students "Biz öğrenci değiliz" They are not soldiers "Onlar asker değildirler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. Am I a doctor? "Ben bir doktor muyum?" Yes, you are "Evet", No, you are not (Hayır) Is he young? "O (erkek) genç midir?" Yes, he is "Evet", No, he is not (Hayır) Is she beautiful? "O (bayan) güzel midir?" Yes, she is "Evet", No, she is not (Hayır) Is it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıdır?" Yes, it is "Evet", No, it is not (Hayır) Are you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mısınız?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are we students? "Biz öğrenci miyiz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are they soldiers? "Onlar asker midirler?" Yes, they are "Evet", No, they are not (Hayır) * is not (isn't), are not (aren't) şeklinde de yazılabilir. 2- Fiil Cümlesi (Do, Does) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Do fiilin yalın halini, DOES ise fiilin -es takısı almış halini gösterir. * Zaten DO ya -es takısını eklediğimizde DOES olur. Özne Fiil I do He does She does It does You do We do They do Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) I play football "Ben futbol oynarım" He watches TV "O (erkek) TV izler" She wants candy "O (bayan) şekerleme ister" It likes jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sever" You build homes "Siz ev inşa edersiniz" We go to school "Biz okula gideriz" They stay at home "Onlar evde kalırlar" * Her fiil aynı şekilde -es veya -s takısı almaz. Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Do/Does + not + Object * Do not veya Does not kullanılır. I do not play football "Ben futbol oynamam" He does not watch TV "O (erkek) TV izlemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. She does not want candy "O (bayan) şekerleme istemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. It does not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. You do not build homes "Siz ev inşa etmezsiniz" We do not go to school "Biz okula gitmeyiz" They do not stay at home "Onlar evde kalmazlar" * does not (doesn't) şeklinde, do not ise (don't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Do/Does + Subject + Verb+ Object Do I play football? "Ben futbol oynar mıyım?" Does he watch TV? "O (erkek) TV izler mi?" Does she want candy? "O (bayan) şekerleme ister mi?" Does it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sever mi?" Do you build homes? "Siz ev inşa eder misiniz?" Do we go to school? "Biz okula gider miyiz?" Do they stay at home? "Onlar evde kalırlar mı?"
Views: 94741
230 ratings
Time: 32:17 More in Education

Konusarak Ogren - MEB Videolari - Hello! I'm Winny. (Selamlasma ve tanisma ifadeleri)
Views: 142827
162 ratings
Time: 15:02 More in Education

Hello, Hi ,Hey "Merhaba" * Hello daha yaygındır. Hey aynı zamanda çağırma işlevide görür. What is your name? "Adınız nedir?" My name is İdris. "Adım İdris" What is your last (surname) name? "Soyadınız nedir?" * last US ingilizcesi, surname BRITISH ingilizcesinde kullanılır. My last name is Kızılboğa. "Soyadım Kızılboğa'dır" Where are you from? "Nerelisin?" I am from Bingol. "Bingöllüyüm" What is your nationality? "Hangi milliyet tensin?" I am Turkish. "Türküm" Good morning. "Günaydın" Good night. "İyi akşamlar veya İyi geceler" What is your age? "Yaşınız kaç" How old are you? "Yaşınız kaç" I am 28. "28 yaşındayım" I am 28 years old. "28 yaşındaym" What is your job? "İşiniz ne?" What is your major? "İşiniz ne?" I am a teacher. "Öğretmenim" What is your number? "Numaranız nedir?" What is your phone number? "Telefon numaranız nedir?" My number is 123456.... * Amerikan ingilizcesinde numaralar tek tek rakam olarak söylenir, one two three gibi... What is your address? "Adresiniz nedir?" What is your e-mail? "E-mail adresiniz nedir?" My address is ................. Bingöl. "Adresim ..... Bingöl" My e-mail is ikizilboga@bingol.edu.tr. "E-mailim ikizilboga@bingol.edu.tr dir" See you "Görüşürüz" * Elektronik ortamda see you yerine daha çok C U kullanılır. See you later "Sonra görüşürüz" Have a good day. "İyi günler" Have a good weekend. "İyi hafta sonları" Have a good one. "İyi ...........(akşamlar, hafta sonları)" Thank you "Teşekkürler" Thanks "Teşekkürler" You are welcome "Bir şey değil" SEE YOU Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://youtube.com/ikizilboga http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ............................................................................
Views: 178952
343 ratings
Time: 19:13 More in Education

Hafıza teknikleriyle yabancı dil öğrenmek çok kolay! İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca kelime ezberleme teknikleriyle ilgili detaylı bilgi için www.hafizamerkezi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca 0216 517 25 26 nolu telefondan merkezimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz. HAFIZA MERKEZİ
Views: 236874
124 ratings
Time: 09:02 More in Education

Views: 76300
104 ratings
Time: 42:25 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (was, were) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I was He was She was It was You were We were They were Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Yardımcı Fiil + Nesne) I was a doctor "Ben bir doktordum" He was young "O (erkek) gençti" She was beautiful "O (bayan) güzeldi" It was heavy "O (cansız-hayvan) ağırdı" You were my friends "Siz benim arkadaşlarımdınız" We were students "Biz öğrenciydik" They were soldiers "Onlar askerdiler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object I was not a doctor "Ben bir doktor değildim" He was not young "O (erkek) genç değildi" She was not beautiful "O (bayan) güzel değildi" It was not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildi" You were not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We were not students "Biz öğrenci değildik" They were not soldiers "Onlar asker değildiler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object Was I a doctor? "Ben bir doktor muydum?" Yes, you were "Evet", No, you were not (Hayır) Was he young? "O (erkek) genç miydi?" Yes, he was "Evet", No, he was not (Hayır) Was she beautiful? "O (bayan) güzel miydi?" Yes, she was "Evet", No, she was not (Hayır) Was it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıydı?" Yes, it was "Evet", No, it was not (Hayır) Were you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mıydınız?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were we students? "Biz öğrenci miydik?" Yes, we were "Evet", No, we were not (Hayır) Were they soldiers? "Onlar asker miydiler?" Yes, they were "Evet", No, they were not (Hayır) 2- Fiil Cümlesi (Did, V2) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Geçmiş zamanda fiilin ikinci hali kullanılır. Bazı fiiler -ed eki alırlar. Bazıları ise bu kurala uymazlar. Özne Fiil I V2 He V2 She V2 It V2 You V2 We V2 They V2 Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object I played football "Ben futbol oynadım" He watched TV "O (erkek) TV izledi" She wanted candy "O (bayan) şekerleme istedi" It liked jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi" You built homes "Siz ev inşa ettiniz" We went to school "Biz okula gittik" They stayed at home "Onlar evde kaldılar" * Her fiil aynı şekilde -ed . Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Did + not + Object I did not play football "Ben futbol oynamadım" He did not watch TV "O (erkek) TV izlemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. She did not want candy "O (bayan) şekerleme istemedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. It did not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmedi" * did not kullanıldığında fiilin aldığı -ed takısı düşer. You did not build homes "Siz ev inşa etmediniz" We did not go to school "Biz okula gitmedik" They did not stay at home "Onlar evde kalmadılar" * did not ise (didn't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Did + Subject + Verb+ Object Did I play football? "Ben futbol oynadım mı?" Did he watch TV? "O (erkek) TV izledi mi?" Did she want candy? "O (bayan) şekerleme istedi mi?" Did it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sevdi mi?" Did you build homes? "Siz ev inşa ettiniz mi?" Did we go to school? "Biz okula gittik mi?" Did they stay at home? "Onlar evde kaldılar mı?"
Views: 66368
161 ratings
Time: 29:14 More in Education

Öğrenciler... Ve İngilizce öğrenmek isteyen herkes... Ekran başına! İngilizce öğrenmek artık daha kolay ve daha keyifli... Kelime ve gramer bilginizi günlük konuşma metinleriyle geliştirin! Amerika'dan Eskişehir'e uzanan bir hikâyede İngilizce öğrenmenin tadına varın! Bu bölümde boş zamanlarda neleri hangi sıklıkla yaptığınızdan söz etmeyi öğreneceksiniz. http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr
From: TRTOkul
Views: 92259
134 ratings
Time: 20:35 More in Film & Animation

English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ - English Jokes : http://englishjoker.com/ Games to learn English: http://gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Learn English Free: http://english247.net/ Quotes To Live By: http://isharequote.com/ Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Group: https://fb.com/groups/EnglishinAFUNWay/ Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/VideoLearnEnglish Keywords: learn english, english conversation, english conversation online, english conversation 1, english conversation practice, english conversation classes, english conversation 05, english conversation video, english conversation topics, english conversation 03, english conversation dialogues, english conversation lessons, english conversation with subtitle, english conversation 06, english conversation video, speak english, learn english speaking, how to learn english, english conversation,conversation in english
Views: 452179
1390 ratings
Time: 33:03 More in Education

İngilizce Kelimeler. İngilizce Kelime Telaffuzları. İngilizce Kelimelerin Türkçe Anlamları. İngilizce video izle. Seyret.
Views: 16108
19 ratings
Time: 14:28 More in People & Blogs

English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ - English Jokes : http://englishjoker.com/ Games to learn English: http://gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Learn English Free: http://english247.net/ Quotes To Live By: http://isharequote.com/ Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Group: https://fb.com/groups/EnglishinAFUNWay/ Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/VideoLearnEnglish Keywords: learn english, english conversation, english conversation online, english conversation 1, english conversation practice, english conversation classes, english conversation 05, english conversation video, english conversation topics, english conversation 03, english conversation dialogues, english conversation lessons, english conversation with subtitle, english conversation 06, english conversation video, speak english, learn english speaking, how to learn english, english conversation,conversation in english
Views: 1498468
4986 ratings
Time: 01:03:14 More in Education

5 Günde İngilizce Öğrenmek İstiyorum-İnternetten Bedava İngilizce Öğrenmek istiyorum
From: keloolan
Views: 73702
23 ratings
Time: 01:45 More in Education

Temel saat ifadelerinin nasıl söyleneceğini, özür dilemeyi ve teşekkür etmeyi ve kendinizle ilgili bazı temel bilgilerin nasıl söyleneceginizi sizlere gösterecegiz. http://facebook.com/trtokul http://twitter.com/trtokul http://www.trtokul.com.tr
From: TRTOkul
Views: 463968
533 ratings
Time: 20:46 More in Film & Animation

trt okul ingilizce dersleri indir, trt okul ingilizce dersleri bölüm 1, trt okul ingilizce videoları indir, trt okul ingilizce, trt okul ingilizce 1. dönem, trt okul ingilizce 1.dönem dersleri
From: Ahmet
Views: 81721
102 ratings
Time: 20:06 More in Education

Views: 132667
105 ratings
Time: 05:04 More in Education

This lesson explains the International Phonetic Alphabet (IPA) and how it can help with English pronunciation. I start the lesson by defining the International Phonetic Alphabet and showing why it is so useful. The letters of a word don't help us in knowing how to pronounce it because the same letter can have lots of different sounds in different words. For example, the letter "c" has a very different sound in the word "car" compared to the letter "c" in the word "dice". Also the same phonetic sound can be produced by lots of different combinations of letters. The IPA is a system for representing each phonetic sound with a symbol and we use use these symbols to transcribe the correct pronunciation of a word. In the English language, there are 44 phonetic symbols and sounds made up of vowels (short and long), dipthongs and consonant sounds. In this video, I pronounce all of the 44 sounds (actually called phonemes) and show you the corresponding symbol. On top of these standard 44 sounds, American English has a few other specific sounds which I also pronounce and briefly explain. Among the consonant sounds, there is a set of 8 pairs of consonants - In each pair, there is a voiceless consonant (example "p") and its equivalent voiced consonant (example "b"). Each pair's sound (example both the "p" and "b" sound) is produced by exactly the same mouth and tongue position. The only difference is that the voiceless consonant sound (example "p") is produced only by the mouth whereas the voiced consonant sound (example "b") is produced by the vibrations of the vocal cords in the throat. I also present some IPA special characters which are used to represent the start and end of a phonetic transcription, the stressed syllable and the start of a new syllable. The accent in the video is a British English accent but I do try to pronounce the 3-4 American English sounds with an American accent :) IPA RESOURCES: Here is the link to the PDF reference file with all the IPA symbols and example words: IPA reference file: https://drive.google.com/file/d/0B8v1Z0nKnKCaYW9Tbkc1Tjg2VHc/edit?usp=sharing Free online dictionary with IPA as seen in the video: http://www.dictionary.cambridge.org Here are the playlists of my English lessons: Grammar lessons: http://www.youtube.com/playlist?list=PL6BDo90oiwpS4_AM1c0s0ozpROeE2A9ff Listening exercises: http://www.youtube.com/playlist?list=PL6BDo90oiwpRdmnAzmYwdc0Az0ZOG2XNA Vocabulary videos: http://www.youtube.com/playlist?list=PL6BDo90oiwpTlYAYSitjwWn29BEdCBi9j Andrew, Crown Academy of English http://www.youtube.com/user/CrownAcademyEnglish https://twitter.com/Crown_English Photo credits: "All The Best Guys!" Image courtesy of stockimages | FreeDigitalPhotos.net "Sheep Staring" Image courtesy of papaija2008 | FreeDigitalPhotos.net
Views: 15776
173 ratings
Time: 24:28 More in Education

Please watch other English Conversation videos at http://www.mediafire.com/learningenglish Download Oxford PHOTO Dictionary at https://www.mediafire.com/folder/w9uknmbbqsly4/Oxford_Dictionary
From: Trung Mai
Views: 4580558
13641 ratings
Time: 59:05 More in Education

5 Günde İngilizce'nin kurucusu, eğitimci Fırat Cem Utku konuk olduğu CNN Türk - Saba Tümer'le Bu Gece'de program hakkında bilgi veriyor. Siz de http://www.5gundeingilizce.com/adresini ziyaret ederek 5 Günde İngilizce hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Views: 62964
53 ratings
Time: 09:53 More in Education

Please watch other English Conversation videos at http://www.mediafire.com/learningenglish Download Oxford PHOTO Dictionary at https://www.mediafire.com/folder/qcgwidxwwammi/OXford_Dictionaries
From: Trung Mai
Views: 2097506
4558 ratings
Time: 57:45 More in Education

İngilizce Öğretimi
Views: 129181
98 ratings
Time: 07:11 More in People & Blogs

LINKS DE DESCARGA Lección 1 http://www.4shared.com/video/OUkO2RXf/curso_de_ingles_completo_lecci.html Lección 2 http://www.4shared.com/video/kI8ubnUy/curso_de_ingles_completo_lecci.html Lección 3 http://www.4shared.com/video/OEb6XEO0/curso_de_ingles_completo_lecci.html Lección 4 http://www.4shared.com/video/jSJ5Jxib/Curso_De_Ingles_Completo_lecci.html Lección 5 http://www.4shared.com/video/RSsqqdE8/Curso_De_Ingles_Completo_lecci.html Lección 6 http://www.4shared.com/video/3QIrt778/curso_de_ingles_leccion_6.html Lección 7 http://www.4shared.com/video/Ebbdtq4m/curso_de_ingles_leccion_7.html Lección 8 http://www.4shared.com/video/GndNppX7/curso_de_ingles_leccion_8.html Si algún Link esta caído por favor me avisan por un mensaje..
Views: 2036298
10621 ratings
Time: 01:05:45 More in Entertainment

English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ - English Jokes : http://englishjoker.com/ Games to learn English: http://gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Learn English Free: http://english247.net/ Quotes To Live By: http://isharequote.com/ Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Group: https://fb.com/groups/EnglishinAFUNWay/ Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/VideoLearnEnglish Keywords: learn english, english conversation, english conversation online, english conversation 1, english conversation practice, english conversation classes, english conversation 05, english conversation video, english conversation topics, english conversation 03, english conversation dialogues, english conversation lessons, english conversation with subtitle, english conversation 06, english conversation video, speak english, learn english speaking, how to learn english, english conversation,conversation in english
Views: 1649113
5608 ratings
Time: 29:00 More in Education

Video corso sulla lingua inglese, in questa prima lezione affronto l' alfabeto con la pronuncia corretta e faccio lo spelling del mio nome. A breve caricherò altre lezioni, sono bene accetti consigli,
Views: 22605
258 ratings
Time: 06:20 More in Education

To be felinin formaları izah olunur. Hansı şəxslərlə hansı formanın işlədilməsi göstərilir və nümunə cümlələr tərcümə olunur. Tam dərs: http://xaricidil.net/?inc=lessons&lesson=Lesson%201&degree=beginner
Views: 45202
95 ratings
Time: 14:02 More in Education

http://www.ingilizcevideo.com - tarafından hazırlanan Türkçe açıklamalı Past Continuous Tense serisinin ilk video dersini sizlerle paylaşıyorum. Faydalı olmasını dilerim Daha fazla video ders için YouTube kanalıma http://www.youtube.com/ingilizcevideo linkinden abone olabilirsiniz. Ve böylece tüm eklenen derslerimden anında haberdar edilebilirsiniz. Facebook sayfamızı ise https://www.facebook.com/pages/ingilizcevideocom/213527228702516 linkinden takip edebilirsiniz. Facebook grubuma ise https://www.facebook.com/pages/ingilizcevideocom/213527228702516 linki üzerinden ulaşabilirsiniz. Son olarak twitter kullanıcıları için adresimiz https://twitter.com/ingilizcevideo şeklindedir. Tüm bu adresleri aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Sizleri de aktif kullanıcılarım ve takipçilerim arasında görmek isterim. Saygılar ve selamlar...
Views: 78097
294 ratings
Time: 25:34 More in Education

Esta es la leccion uno para aprender ingles. En esta leccion aprenderan a decir, bienvenidos, hola, Como te llamas, eres, soy, Senora, Senor, gracias y de nada. Si ya saben decir esas cosa. Salten a una leccion mas avanzada. Es desinado especificamente para principiantes. Asi que si ya son mas avanzados recomiendo que vayan a otro video en este canal. Vayan al playlist, "Verbos en Ingles" para un desafio o a otro playlist. Y el hombre pequeno que vuela es solamente una distraccion al comienzo del video. El no esta en el resto del video. ES GRATIS! Exito con el ingles!
Views: 3145327
16115 ratings
Time: 21:02 More in Education