Santiye.TV - İnşaat Videoları

Ingilizce Ogreniyorum[2] - Alphabet | Alfabe

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ........................................................................... Kullandığımız cümlelerde eğer fiil yoksa DURUM cümlesi, fiil varsa FİİL cümlesidir. Kullandığımız cümlelerde fiil olmayabilir. Ben delikanlıyım dediğimizde fiil kullanmayız. Bu durumlarda cümlenin hangi zamana ait olduğunu belirlemek için yardımcı fiil kullanırız. 1 - Durum Cümlesi, Yardımcı Fiil (am, is, are) Kullanılan özneye göre yardımcı fiil değişmektedir. Aşağıda özneler kullanıldıkları yardımcı fiiler ile verilmiştir. Özne Yardımcı Fiil I am (Ben) He is (O - Erkek) She is (O - Bayan) It is (O - Cansız var. - Hayvan) You are (Sen veya Siz) We are (Biz) They are (Onlar) Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) * Tüm zamanlar için geçerlidir I am a doctor "Ben bir doktorum" He is young "O (erkek) gençtir" She is beautiful "O (bayan) güzeldir" It is heavy "O (cansız-hayvan) ağırdır" You are my friends "Siz benim arkadaşlarımsınız" We are students "Biz öğrenciyiz" They are soldiers "Onlar askerdirler" Olumsuz Cümle: Subject + Verb + not + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. I am not a doctor "Ben bir doktor değilim" He is not young "O (erkek) genç değildir" She is not beautiful "O (bayan) güzel değildir" It is not heavy "O (cansız-hayvan) ağır değildir" You are not my friends "Siz benim arkadaşlarım değilsiniz" We are not students "Biz öğrenci değiliz" They are not soldiers "Onlar asker değildirler" Soru Cümlesi: Verb + Subject + Object * Tüm zamanlar için geçerlidir. Am I a doctor? "Ben bir doktor muyum?" Yes, you are "Evet", No, you are not (Hayır) Is he young? "O (erkek) genç midir?" Yes, he is "Evet", No, he is not (Hayır) Is she beautiful? "O (bayan) güzel midir?" Yes, she is "Evet", No, she is not (Hayır) Is it heavy? "O (cansız-hayvan) ağır mıdır?" Yes, it is "Evet", No, it is not (Hayır) Are you my friends? "Siz benim arkadaşlarım mısınız?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are we students? "Biz öğrenci miyiz?" Yes, we are "Evet", No, we are not (Hayır) Are they soldiers? "Onlar asker midirler?" Yes, they are "Evet", No, they are not (Hayır) * is not (isn't), are not (aren't) şeklinde de yazılabilir. 2- Fiil Cümlesi (Do, Does) Fiil cümlesinde öznelerin fiiler ile kullanımı gösterilmiştir. Do fiilin yalın halini, DOES ise fiilin -es takısı almış halini gösterir. * Zaten DO ya -es takısını eklediğimizde DOES olur. Özne Fiil I do He does She does It does You do We do They do Olumlu Cümle: Subject + Verb + Object (Özne + Fiil + Nesne) I play football "Ben futbol oynarım" He watches TV "O (erkek) TV izler" She wants candy "O (bayan) şekerleme ister" It likes jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sever" You build homes "Siz ev inşa edersiniz" We go to school "Biz okula gideriz" They stay at home "Onlar evde kalırlar" * Her fiil aynı şekilde -es veya -s takısı almaz. Fiile göre değişir. Olumsuz Cümle: Subject + Do/Does + not + Object * Do not veya Does not kullanılır. I do not play football "Ben futbol oynamam" He does not watch TV "O (erkek) TV izlemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. She does not want candy "O (bayan) şekerleme istemez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. It does not like jumping"O (cansız-hayvan) zıplamayı sevmez" * does not kullanıldığında fiilin aldığı -es takısı düşer. You do not build homes "Siz ev inşa etmezsiniz" We do not go to school "Biz okula gitmeyiz" They do not stay at home "Onlar evde kalmazlar" * does not (doesn't) şeklinde, do not ise (don't) şeklinde kısaltılabilir. Soru Cümlesi: Do/Does + Subject + Verb+ Object Do I play football? "Ben futbol oynar mıyım?" Does he watch TV? "O (erkek) TV izler mi?" Does she want candy? "O (bayan) şekerleme ister mi?" Does it like jumping? "O (cansız-hayvan) zıplamayı sever mi?" Do you build homes? "Siz ev inşa eder misiniz?" Do we go to school? "Biz okula gider miyiz?" Do they stay at home? "Onlar evde kalırlar mı?"
Views: 126573
330 ratings
Time: 32:17 More in Education

Hello, Hi ,Hey "Merhaba" * Hello daha yaygındır. Hey aynı zamanda çağırma işlevide görür. What is your name? "Adınız nedir?" My name is İdris. "Adım İdris" What is your last (surname) name? "Soyadınız nedir?" * last US ingilizcesi, surname BRITISH ingilizcesinde kullanılır. My last name is Kızılboğa. "Soyadım Kızılboğa'dır" Where are you from? "Nerelisin?" I am from Bingol. "Bingöllüyüm" What is your nationality? "Hangi milliyet tensin?" I am Turkish. "Türküm" Good morning. "Günaydın" Good night. "İyi akşamlar veya İyi geceler" What is your age? "Yaşınız kaç" How old are you? "Yaşınız kaç" I am 28. "28 yaşındayım" I am 28 years old. "28 yaşındaym" What is your job? "İşiniz ne?" What is your major? "İşiniz ne?" I am a teacher. "Öğretmenim" What is your number? "Numaranız nedir?" What is your phone number? "Telefon numaranız nedir?" My number is 123456.... * Amerikan ingilizcesinde numaralar tek tek rakam olarak söylenir, one two three gibi... What is your address? "Adresiniz nedir?" What is your e-mail? "E-mail adresiniz nedir?" My address is ................. Bingöl. "Adresim ..... Bingöl" My e-mail is ikizilboga@bingol.edu.tr. "E-mailim ikizilboga@bingol.edu.tr dir" See you "Görüşürüz" * Elektronik ortamda see you yerine daha çok C U kullanılır. See you later "Sonra görüşürüz" Have a good day. "İyi günler" Have a good weekend. "İyi hafta sonları" Have a good one. "İyi ...........(akşamlar, hafta sonları)" Thank you "Teşekkürler" Thanks "Teşekkürler" You are welcome "Bir şey değil" SEE YOU Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://youtube.com/ikizilboga http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html ............................................................................
Views: 213032
426 ratings
Time: 19:13 More in Education

ingilizce ögrenmek isteyen herkesin kolayca istifade edebilecegi vede sifirdan baslayanlarin rahat anlayabilecegi tarzda hazirlanmis dersler.
Views: 4767
21 ratings
Time: 29:53 More in People & Blogs

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html
Views: 19507
47 ratings
Time: 06:07 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html
Views: 10709
30 ratings
Time: 05:53 More in Education

English Chat Room: http://www.englishchat247.com/ - English Forum: http://forum.englishchat247.com/ Learn English : http://www.english247.net/ - VOA Learning English : http://www.voalearningenglish.net/ Games to learn English: http://www.gamelearnenglish.com/ Learn English with Songs: http://www.learnenglishthroughsongs.com/ Quotes To Live By: http://isharequote.com/ English Jokes : http://englishjoker.com/ Join us on Google Plus: https://plus.google.com/+VideoLearnEnglish Fanpage: https://www.fb.com/LearnEnglishConversation Group: https://fb.com/groups/EnglishinAFUNWay/ Learn English Conversation is a free Channel for English learners. You will find free English vocabulary Videos, English grammar Videos, English exercises and English lessons. Thousands of English Videos are waiting for you. They will help you learn English. Please subscribe to update new videos. Subscribe To Update New Lesson: https://www.youtube.com/channel/UCTj_JsfOlH4rHsREPkWxnzg Keywords: learn english, english conversation, english conversation online, english conversation 1, english conversation practice, english conversation classes, english conversation 05, english conversation video, english conversation topics, english conversation 03, english conversation dialogues, english conversation lessons, english conversation with subtitle, english conversation 06, english conversation video, speak english, learn english speaking, how to learn english, english conversation,conversation in english English Conversation Channel: https://www.youtube.com/channel/UCTj_JsfOlH4rHsREPkWxnzg
Views: 32268
130 ratings
Time: 02:04:17 More in Education

5 Günde İngilizce Öğrenmek İstiyorum-İnternetten Bedava İngilizce Öğrenmek istiyorum
From: keloolan
Views: 75171
24 ratings
Time: 01:45 More in Education

İngilizce kelime öğrenmek için deneyin
Views: 346254
500 ratings
Time: 09:41 More in People & Blogs

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html
Views: 20250
45 ratings
Time: 13:25 More in Education

From: lezzcay
Views: 98322
129 ratings
Time: 01:01:14 More in People & Blogs

hipnozla ingilizce öğrenme forum,hipnozla ingilizce öğrenme fiyatı,hipnozla ingilizce öğrenme yorumları,hipnozla ingilizce öğrenilir mi,hipnozla ingilizce öğrenen varmı, hipnoz nasıl yapılır,hipnozla ingilizce kursu fiyatı,hipnozla ingilizce öğrenen var mı
From: keloolan
Views: 30148
10 ratings
Time: 01:27 More in News & Politics

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html
Views: 9337
35 ratings
Time: 04:39 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html
Views: 19051
28 ratings
Time: 03:35 More in Education

Sorular ve Çözümleri
Views: 9281
38 ratings
Time: 31:34 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html
Views: 7578
30 ratings
Time: 05:03 More in Education

2 Günde ingilizce 1200 kelime ve gramer öğrenmek artık hayal değil.İngilizce dopingini gururla sunar. Online YGS, KPSS ve İngilizce Eğitimleri Başladı ! http://www.dopinghafiza.com/shop/ Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle YGS; Online YGS Tarih Online YGS Matematik Online YGS Coğrafya Online YGS Türkçe Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle KPSS; Online KPSS Tarih Online KPSS Matematik Online KPSS Coğrafya Online KPSS Türkçe Görsel ve Duysal Hafıza Teknikleriyle İngilizce; 7,5 Saatte Temel İngilizce 7-15 Yaş Çocuk İngilizcesi Doping Hafıza fark yaratmaya devam ediyor. Detaylı Bilgi İçin: 0212 236 74 41 http://www.dopinghafiza.com
Views: 152141
112 ratings
Time: 03:04 More in Education

More English Conversation Videos at https://www.santiye.tv/play/UlSVe2ehjls/English_Conversation_01.html"font-size: 11px; line-height: 1.4em; padding-left: 20px; padding-top: 1px;" width="146" valign="top">
From: Trung Mai
Views: 5204823
15641 ratings
Time: 59:05 More in Education

Tüm derslere ve metin açıklamalara bu adresten ulaşın..., http://ingilizceogreniyor.blogspot.com/p/dersler.html
Views: 12881
29 ratings
Time: 08:22 More in Education

http://www.yeminlisozluk.com Türkiye'nin en büyük cümle çeviri sözlüğü..
Views: 82505
49 ratings
Time: 13:09 More in Education

İngilizce öğrenmek ... http://www.realdevelop.com/lessons.php exchange languages, video Lyrics, discussion forum, video chat-room. ingilizce öğrenmek istiyorum.
Views: 136333
159 ratings
Time: 03:34 More in Education

trt okul ingilizce dersleri indir, trt okul ingilizce dersleri bölüm 1, trt okul ingilizce videoları indir, trt okul ingilizce, trt okul ingilizce 1. dönem, trt okul ingilizce 1.dönem dersleri
From: Ahmet
Views: 95275
112 ratings
Time: 20:06 More in Education

Dünyanın En Hızlı İngilizce Gramer Öğrenme Metoduyla Tanışın! Tüm gramer kurallarını Animasyonlarla hafızanın doğal çalışma prensiplerine uygun olarak sadece izleyerek öğrenin! Hafıza Teknikleriyle İngilizce Gramer kurallarını çok hızlı bir şekilde öğrenip,hafızanıza kaydedecek ve öğrendiğiniz İngilizce gramer kurallarını bir daha asla unutmayacaksınız! Kurslarımıza katılmak ve eğitim setlerimizden satın almak için bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz; Resmi web sitemiz: www.uzmanhafiza.com.tr tlf: 0850 532 13 89 gsm: 0507 445 08 89
Views: 62787
85 ratings
Time: 02:03 More in Education

in, I was in Ankara last year. - I was a student in 2000. - I was born in November. on, The pencil is on the table. - I was at home on friday. The school is open on saturday. The school is open on saturday November 15. at, I was at home on friday. I will be there at 9. (@09:00) with, I go out with my brother.
Views: 5178
21 ratings
Time: 24:20 More in Education

English Learning - English Lessons - İngilizce Öğrenim - İngilizce Dersler - English - Turkish - İngilizce - Türkçe - Learn - Learning -Öğren - Öğrenim - Word - Words - Kelime - Kelimeler - lessons - lesson - ders - dersler
Views: 62048
90 ratings
Time: 00:54 More in People & Blogs

Views: 1037736
3574 ratings
Time: 01:03:14 More in Education